Посадові обов’язки науково-педагогічних працівників кафедри

Викладачі Посадові обов’язки
1 Холод О.М. Продуктивна організація наукової, навчально-методичної,виховної та профорієнтаційної роботи. Налагодження дієвої співпраці між викладачами та студентами.
2 Марчук Г.І. Співпраця між кафедрою та ректоратом. Організація міжкафедральної співпраці. Плани роботи кафедри.
3 Савчук Р.Л. Наукова робота. Організація  проведення студентських олімпіад. Контроль за підготовкою курсових та магістерських робіт.
4 Марчук Н.В. Профспілкова робота. Співпраця з ОТГ. Міжнародне сіпвробітництво. Студентська наукова робота.
5 Хороб С.С. Порядкування навчальних навантажень.Навчально-методична робота. Антиплагіат. Плани роботи.
6 Шотурма Н.В. Відповідальна за практики. Співпраця з ОТГ. Змістовне навантаження сторінки в інтернет-мережі.  Профорієнтація. Волонтерська робота зі студентами.
7 Пристай Г.І. Керуванням студентськими видавничими проєктами.  Виховна робота. Профорієнтаційна робота.
8 Бойчук І.В. Відповідальний  за профорієнтаційну роботу. Керівник студентського радіо “Cтефаник FM”.
9 Копистинська І.М. Гарант програми ОПП “Журналістика” першого (бакалаврського) рівня. Навчально-методична робота. Профорієнтаційна робота.
10  Шлемкевич Т.В. Співпраця з Комісією з журналістської етики. Студентський науковий гурток. Волонтерська робота зі студентами.