Практика

Навчальний план напряму підготовки 6.030301 «Журналістика» рівня «бакалавр» передбачає проходження навчальних практик у 2,4, 6 семестрах та фахової виробничої практики  у 8 семестрі.

Тривалість навчальних практик  2 тижні, фахової виробничої практики 6 тижнів. Кафедрою  розроблені відповідні методичні рекомендації щодо проходження практик та передбачені бази практик.

Забезпечення програмами і базами практик

Методичні рекомендації до проведення виробничої практики для студентів спеціальності «Журналістика»

Методичні рекомендації до проведення виробничої практики для студентів спеціальності «Журналістика»

Радіонавчальна практика

Газетно-журнальна практика

Наскрізна практика_Журналістика_

Методичні рекомендації практика_Переддипломна_

Методичні рекомендації практика_Науково-дослідна 

Методичні рекомендації практика_Асистентська_