Студентський видавничий проєкт “Медіасфера Прикарпаття”

Презентація студентського видавничого проєкту “ПОМІЖ текстом: журналісти для журналістів”. ВИПУСК №2.

 

Напередодні Дня журналіста України студенти-журналісти презентували свій перший друкований видавничий проєкт «Поміж текстом: журналісти для журналістів». Його започаткували у рамках навчальних дисциплін «Видавничий менеджмент» та «Видавнича справа». У проєкті взяли участь студенти 3-го та 5-го курсів. Перший випуск книжки «Медіасфера Прикарпаття» приурочений до Дня журналіста.

Мета видавничого проєкту – на практиці удосконалити вміння студентів писати, формувати, редагувати та укладати свої матеріали. Важливо, що майбутні журналісти навчилися працювати у команді. Видання містить 50 цікавих інтерв’ю з журналістами Прикарпаття, а також зі студентами, які роблять перші професійні кроки у медійній сфері.  Книжка містить чотири розділи:

– Сила і авторитет професійного слова: думки журналістів-фахівців.

 – Відверто про журналістику: погляди молодих спеціалістів.

 – Юні в професії: студенти про журналістику.

– Слово від інтерв’юерів.

Поміж Текстом – презентація

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у процесі вивчення дисциплін «Газетно-журнальне виробництво», «Видавничий менеджмент» та «Видавнича справа» студенти формують компетенції: професійні (загально-професійні та спеціалізовано-професійні). У результаті вивчення курсу студент: розрізняє друковані видання різних видів, типів і спрямувань; відрізняє за зовнішнім виглядом сторінок газети/журналу лінотипно-талерну і комп’ютерну верстку; визначає модель періодичного видання (повторювану структуру); уміє створювати макет газетної/журнальної та книжкової сторінки; набирає текст на комп’ютері, оформивши його для подальшого верстання; готує для верстки фотоілюстрацію або малюнок; верстає текст разом із фотографіями та іншими графічними елементами за допомогою відповідних комп’ютерних програм; адаптує газетні матеріали для інтернет-версії друкованого видання; розміщує матеріали на сайті газети/журналу; правильно організовує власну професійну діяльність; складає дайджести новин на основі матеріалів преси та Інтернету; працює з матеріалами інформаційних агентств; опрацьовує прес-релізи, готові рекламні тексти; готує для опублікування в газеті/журналі матеріали різних офіційних інстанцій, листи читачів, матеріали позаштатних авторів; створює журналістський матеріал за правилами газетних жанрів; придумує власну концепцію, створює проєкт нового періодичного та книжкового видання, формує та видає їх.

Інтерактивні методи викладання навчальної дисциплін «Газетно-журнальне виробництво», «Видавнича справа», «Видавничий менеджмент» мають вагоме значення для формування професійних компетенцій студентів, оволодіння ними прикладними засадами журналістської діяльності. А метод моделювання нового періодичного видання дозволяє студентові випробувати свої професійні навички. Таким чином, ефективність навчальної роботи зі студентами залежить не лише від методів і прийомів навчання, а й від формату організації навчального процесу у вищій школі та ґрунтується на взаємозумовленій діяльності викладача й студента.