Копистинська Ірина Михайлівна

кандидат філологічних наук,

доцентка кафедри журналістики

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Журналістка

Гарант освітньої програми «Журналістика» першого (бакалаврського рівня)

Освіта:

– аспірантура Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю «Журналістика» 2001-2004 рр.

– Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, філологічний факультет. Диплом магістра української філології з відзнакою 1995-2000 рр.

– Сертифіковані курси “Медіаграмотність для громадян”, “Літня школа ком’юніті медіа”, “Комунікаційні інструменти для побудови репутації”, “Журналістика на різних платформах”, “Тренер з медіаграмотності”.

Науково-педагогічна діяльність:

доцентка кафедри журналістики ПНУ ім. В. Стефаника з 1.10. 2020

 завідувачка кафедри журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Університету Короля Данила, 1.09. 2012 — 5.04. 2019 рр.

– доцентка кафедри документознавства та інформаційної діяльності ІФНТУНГ, 1.09.09 – 2.09.12 рр.

– асистентка кафедри журналістики Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, 01.09.04 – 31.08.09 рр.

Журналістська діяльність:

– Філія АТ “НСТУ” “Івано-Франківська регіональна дирекція “Карпати”, редакторка (радіо) УВРК,  02.05.2019 – 30.09.2022 р. штат, з 1.11.2022 – сумісництво.

– «Газета по-українськи»/gazeta.ua, власна кореспондентка, 2006-2011 рр.,

з 2018 р. – 2019 р. – Івано-Франківська обласна газета «Газета.if.ua», редакторка відділу, 2005-2006 рр. – редакторка ВБФ «Книги України», м. Київ, 2002-2003 рр.

– Газета «Українське слово», м. Київ, редакторка відділу, 2001-2002 рр.

– Газета «Молодий буковинець», м. Чернівці, коректорка, кореспондентка, 2000-2001 рр.

– «Нова буковинська газета», м. Чернівці, оглядачка, 1998-2000 рр.

Нагороди:

Лауреат 3-ї премії видавництва «Смолоскип» за дослідження «Тенденції сучасного українського книговидання», 2005 рік.

Коло наукових інтересів:

Проблематика ЗМК, медіаграмотність, мова ЗМК, розвиток інформаційного простору Прикарпаття

Забезпечує викладання дисциплін:

Радіовиробництво

Прямоефірне радіомовлення

Жанри журналістики

Основи журналістської майстерності

Основні публікації

 1. Копистинська І. Тенденції формування сучасного українського книжкового ринку // Наукові записки Інституту журналістики. –– К., 2002. – Т. 8. – С. 121-127.
 2. Копистинська І. Книжкові розкладки сьогодні: тематичний аспект // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Журналістика. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 18-21.
 3. Копистинська І. М., Гринівський Т. С. Засоби промоції книжкових видань: досвід незалежної України // Наукові записки Української академії друкарства. Серія «Соціальні комунікації». – Львів: Українська академія друкарства, 2015. – № 1 (50). – С. 37-46.
 4. Копистинська І. М. Правове регулювання засобів масової інформації в Україні. / І. В. Бойчук, І. М. Коистинська // Науково-інформаційний вісник  Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького: Журнал. Серія Право. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2017. – №3 (15). – С. 105–113.
 5. Копистинська І. М., Говера О. І., Бойчук І. В. Антикризова комунікація із громадськістю як шлях до соціально-відповідального підприємства. /І. М. Копистинська, О. І. Говера, І. В. Бойчук //Поліграфія і видавнича справа. – Львів: Українська академія Друкарства, 2017 – №1 (73). – С. 193-199
 6. Копистинська І. М. Гендерний баланс та стандарти недискримінації на інформаційному ринку Івано-Франківська / Копистинська І. М., Бойчук І. В.// Прикарпатський вісник НТШ. Серія «Слово». Число 4(40) 2017, 3 (47) 2018. – С. 395-402 (фахове видання)
 7. Копистинська Ірина. Рекламно-інформаційна політика видавництв у перше десятиліття незалежності України// Український інформаційний простір. Число 1. 2018 рік. КНУКіМ. – с. 242-253.
 8. Копистинська Ірина. Забезпечення людей з вадами зору: Аналіз українського видавничого ринку 2010-2015 рр. /Тарас Гринівський, Ірина Копистинська // Український інформаційний простір. Число 2. 2018 рік. КНУКіМ. – с. 125-131.
 9. Копистинська Ірина. Проблема чистоти мови на сторінках всеукраїнської преси у період російської військової агресії (на прикладі журналу «Країна» / Ірина Копистинська, Віра качмар, Оксана Говера // Український інформаційний простір. Число 3. 2019 рік. КНУКіМ. – с. 146-156.
 10. Копистинська І.М. (2019). Роль соціальної реклами у протидії торгівлі людьми та їх експлуатації. Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми: матеріали III Міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 12- 13 квітня 2019 року), 62-65.
 11. Копистинська І.М. Тенденції навчального книговидання в Україні у контексті безперервної освіти // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наукових праць] / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова); М-во освіти і науки, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 25 (38). – С. 83 – 85.
 12. Копистинська І.М. Документознавчі та журналістикознавчі аспекти аналізу друкованого видання (на прикладі газети «Галичина») / Копистинська І.М., Гринівський Т.Г. // Освіта регіону: науковий журнал [гол. ред. В. М. Бебик]. – № 4. – К. : Університет «Україна», 2010. – С. 192 – 196.
 13. Копистинська І.М. До проблем українського книговидання (на матеріалі часопису «Книгарь») /Копистинська І.М., Гринівський Т.Г. // Освіта регіону: науковий журнал [гол. ред. В. М. Бебик]. – № 1. – К. : Університет «Україна», 2011. – С. 176 – 182.
 14. Копистинська І.М. Мовні покручі на сторінках української преси: прагнення бути ближчим до читача чи прояв інформаційної експансії (на прикладі «Газети по-українськи»)// Освіта регіону: науковий журнал [гол. ред. В. М. Бебик]. – № 1. – К. : Університет «Україна», 2012. – С. 216 – 219.
 15. Копистинська І.М. Деякі питання конкурентоспроможності освітньої послуги / І. М. Копистинська, В. М. Качмар // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Вип.7. – Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2013. – С. 353 – 360.
 16. Копистинська І. М. Функціонування книжкового ринку України в умовах переходу від планової до ринкової економіки / І. М. Копистинська // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – Вип.8. – Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2013. – С. 295 – 301.
 17. Копистинська І.М. Психологія політичної реклами (на прикладі місцевих виборів 2010 року) /Копистинська І.М., Потягайло В.Ю. // Науковий вісник Інституту гуманітарної підготовки. – Вип.3. – Івано-Франківськ: вид. ІФНТУНГ, 2011. – С. 217-227.
 18. Копистинська І. М. Соціальна проблематика у рекламі: теоретичні та практичні аспекти // Матеріали економічної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів Івано-Франківськ, 2016. – C. 161 – 165
 19. Копистинська І. М. Особливості політичних рекламних гасел у передвиборчих кампаніях 2009-2015 років // Матеріали Звітної науково-практичної конференції !Наука та освіта XXI століття» – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького – Івано-Франківськ, 2016. – С. 304 – 307
 20. Копистинська І. М. Сексизм, гендерні порушення та стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі // Матеріали ІІ науково-практичного семінару «Загальнодержавні та регіональні аспекти реклами» та PR (29 листопада 2016 року). – Івано-Франківськ, 2016. – С. 27-29
 21. Копистинська І. М. Використання принципів психології у місцевій політичній рекламі // Матеріали науково-практичного семінару «Загальнодержавні та регіональні аспекти реклами» та PR (30 жовтня 2015 року). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 23-27
 22. Копистинська І. М. Реклама пива та її вплив на алкоголізм //Матеріали Звітної науково-практичної конференції !Наука та освіта XXI століття» (7 травня 2015 року) – Івано-Франківськ, 2015 – С. 10-13
 23. Копистинська І. М. Соціальні проблеми і реклама: історичний ракурс //Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Сучасний стан розвитку економіки, управління та рекламної діяльності України» – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – 2 квітня 2015 року. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 169 – 174

Навчальні  та навчально-методичні видання

 1. Копистинська І. М. Проблематиказасобів масової комунікації та реклами» [Електронне видання] : навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене та виправлене. /І. М. Копистинська. Івано-Франківськ : 2022. – 242 с.
 2. Копистинська І. М. Жанри журналістики [Електронне] : хрестоматія. / І. М. Копистинська. Івано-Франківськ : 2022. — 123 с.
 3. Копистинська І. М. Радіовиробництво [Електронне] : хрестоматія. / І. М. Копистинська. Івано-Франківськ : 2022. — 70 с.
 4. Копистинська І. М. Проблематика засобів масової комунікації : навч-метод. посібник / І. М. Копистинська. – Івано-Франківськ : Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2014. – 176 с.
 5. Копистинська І. М. Проблематика засобів масової комунікації: Конспект лекцій у 2-х ч. / Копистинська І.М., Гринівський Т.С. – Ч.1. – Чернівці : Чернівецький нац. Ун-т, 2009. – 68 с.
 6. Копистинська І. М. Проблематика засобів масової комунікації: Конспект лекцій у 2-х ч. / Копистинська І.М., Мельничук Ю.Г. – Ч.2. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 96 с.
 7. Копистинська І.М. Реклама: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 141 с.

Науково-педагогічну діяльність поєдную з практичною журналістикою. Журналістикою займаюся з 1998 року. За цей час працювала на посадах оглядачі, редактора відділу, редактора у газетних виданнях Чернівецької, Івано-Франківської області, м. Києва та власкором всеукраїнського видання. Наразі працюю радіоведучою на «Суспільному Івано-Франківськ». Веду інформаційно-аналітичні програми «РадіоДень» (https://if.suspilne.media/programs/487 ) та «Тема дня. Радіовимір» (https://if.suspilne.media/programs/499 ).

Була ведучою телепроєктів «Виборчий округ. Місцеві» (https://www.youtube.com/watch?v=726715JHMC0&list=PLtVXN6BXqGcY9o4tkgYVjkVMMzbosPf39&index=2 ) та «Сьогодні. Головне» (https://if.suspilne.media/programs/559 )

Член Національної спілки журналістів України.

         

       

       

Сертифікати:

Certificate критичне мислення

Certificate медіагамотність

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника 

Факультет філології 

Кафедра журналістики

76018, Україна

м. Івано-Франківськ

вул. Шевченка, 57

ауд. 414 гуманітарного корпусу

E-mail: