Нормативні документи

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент (наказ ректора про введення в дію № 309 від 19.05.2023 р.)

Положення про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (наказ про введення в дію від 19.05.2023 р. № 309)

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 7) (введено в дію наказом ректора № 417 від 03.07.2023 р.)

Порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету (введено в дію наказом ректора № 309 від 19.05.2023 р.)

Положення про порядок визнання результатів навчання та ліквідацію академічної різниці (введено в дію наказом ректора від 12.06.2023 р. № 362).

Положення про призначення і виплату академічних і соціальних стипендій у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 2) (введено в дію наказом ректора від 13.09.2023 р. № 675)

2022

Положенням про освітні програми у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаникa

Положення про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент 

Положенням про порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника Положенням про визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти, в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника 

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

Положення про організацію та проведення практики у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника 

Положенням про порядок організації та проведення оцінювання успішності здобувачів вищої освіти  Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ПОЛОЖЕННЯ про порядок повторного вивчення дисциплін (кредитів ECTS) в умовах ECTS

ПОЛОЖЕННЯ про запобігання академічному плагіату в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника

Кодексом честі ЗВО

Положення про кафедру 2019

Ухвала Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» щодо питання «Про стан та перспективи розвитку спеціальності «Журналістика» від 28 березня 2017 року

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 2020-2025 рр.

Порядок запису студентів для вивчення вибіркових дисциплін

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Polozhennia-pro-reitynhove-otsiniuvannia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-u-DVNZ-«Prykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-Vasylia-Stefanyka»

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-dystantsiinoi-formy-navchannia-2018

Положення про розклад навчальних занять у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДНВЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

ПОРЯДОК організації та проведення оцінювання успішності студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти

ПОРЯДОК організації та проведення оцінювання успішності студентів

Доповнення до положення про «Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів»

ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ПОЛОЖЕННЯ про запобігання академічному плагіату

Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 28№ 856 від 28.12.2018 р

Положення про стажування та підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Polozhennya_pro_stazhuvannya_PrNU19-2

Колективний договір ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» від 29.12.2015 р.

Положення про підготовку студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» до Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, математичних та гуманітарних наукscopus-support-НОВЕ

Базове положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Порядок розподілу навчальних дисциплін між науково-педагогічними працівниками кафедр університету

Положення про про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №766 від 15.11.2019 р.) Положення-дуальна-освіта

Положення про організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ( від 05.11.2019 р. протокол № 9 ) ПОЛОЖЕННЯ-про-практику

Programa vizytu 28_11-30_11

Положення про неформальну освіту Положення про визнання  результатів навчання, здобутих шляхом неформальної освіти в  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 3) (введено в дію наказом ректора № 672 від 24.11.2022 р.)

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (pdf)

Положення про реалізацію права здобувачів вищої освіти на вільний вибір освітніх компонент (наказ ректора про введення в дію № 451 від 08.09.2022 р.)

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 5) (введено в дію наказом ректора № 672 від 24.11.2022 р.

Оновлені бланки протоколів ЕК-2022 рік

Порядок встановлення відповідності навчальних дисциплін (практик) профілю кафедр університету (введено в дію наказом ректора № 146 від 29.03.2022 р.)

Правила призначення і виплати академічних і соціальних стипендій у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Додаток 1

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (нова редакція) ( наказ №173 від 12.03.2022р.)

Положення про порядок навчання здобувачів освіти за індивідуальним графіком у  Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Редакція 3) (введено в дію наказом ректора №672 від 24.11.2022 р.)

Порядок розподілу навчальних дисциплін між науково-педагогічними працівниками кафедр університету (Нова редакція) (введено в дію наказом ректора від 29.04.2022 р. № 197)

Положення про кадрове забезпечення освітніх програм та кадрове забезпечення освітнього процесу освітніх програм у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (Нова редакція) (введено в дію наказом ректора № 146 від 29.03.2022 р.).

Положення про електронну відомість у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (введено в дію наказом ректора № 11 від 06.01.2022 р.).

2023

Наказ № 1058 від 20.12.2023 р. Про проведення заліково-екзаменаційних сесій в університеті

Наказ № 880 від 27.10.2023 р. Про зміну розкладу дзвінків

Наказ № 806 від 11.10.2023 р. Про проведення зрізів залишкових знань

Наказ № 764 від 29.09.2023 р. Про внесення змін до наказу ректора від 01.09.2023 р. № 644.

Наказ № 644 від 01.09.2023 р. Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу у 2023-2024 н. р.

Наказ № 630 від 31.08.2023 р. Про початок освітнього процесу у 2023-2024 н. р. 

Наказ № 610 від 30.08.2023 р. Щодо вартості студентських квитків у 2023-2024 н. р. 

Наказ № 384 від 20.06.2023 р. Про встановлення вартості виготовлення дубліката документа про вищу освіту

Наказ № 310 від 19.05.2023 р. Про завершення ІІ семестру 2022-2023 н. р.

Наказ №223 від 17.04.2023 р.  Про організацію освітнього процесу в дистанційному режимі

Наказ №201 від 06.04.2023 р.  Про організацію освітнього процесу в дистанційному режимі

Наказ №147 від 14.03.2023 р. Про проведення аудиту

Наказ № 100 від 22.02.2023 р. Про організацію освітнього процесу 23-24 лютого 2023 р.

2022

Наказ № 644 від 09.11.2022 р. Про проведення зрізів залишкових знань.

Наказ № 608 від 27.10.2022 р. Про зміну розкладу дзвінків.

Наказ № 437 від 02.09.2022 р. Про запровадження військового дня на 2022-2023 навчальний рік для студентів кафедри військової підготовки

Наказ № 425 від 01.09.2022 р. Про внесення змін до наказу ректора від 31 серпня 2022 р. № 421

Наказ № 421 від 31.08.2022 р. Про початок освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році

Наказ № 391 від 18.08.2022 р. Щодо вартості студентських квитків у 2022-2023 навчальному році

Наказ № 389 від 18.08.2022 р. Про планування обсягу навчальної роботи у 2022-2023 навчальному році. Додаток до наказу.

Наказ № 388 від 18.08.2022 р. Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу у 2022-2023 навчальному році

Наказ № 222 від 12.05.2022 р. Про встановлення вартості виготовлення дубліката документа про вищу освіту

Наказ № 165 від 08.04.2022 р. Про часткову заміну дипломних (кваліфікаційних) робіт на кваліфікаційний іспит для випускників ОР бакалавр

Наказ № 155 від 04.04.2022 р. Щодо перевірки студентських курсових робіт на оцінку рівня унікальності

Наказ № 106 від 26.02.2022 р. Про зупинку освітнього процесу на канікули

Наказ № 41 від 27.01.2022 р. Про організацію освітнього процесу в дистанційному режимі

2021

Наказ № 789 від 08.12.2021 р. Про організацію освітнього процесу в дистанційному режимі

Наказ № 715 від 12.11.2021 р. Про організацію освітнього процесу в дистанційному режимі.

Наказ № 676 від 29.10.2021 р. Щодо вартості студентських квитків.

Наказ № 674 від 28.10.2021 р. “Про проведення зрізів залишкових знань”

Наказ № 667 від 25.10.2021 р. “Про зміну розкладу дзвінків”

Наказ № 662 від 25.10.2021 р. “Про організацію освітнього процесу під час епідемічної небезпеки”

Наказ № 607 від 04.10.2021 р. Про здійснення освітнього процесу з використанням змішаного типу навчання

Наказ № 508 від 30.08.2021 р. Про початок освітнього процесу у 2021-2022 навчальному році (зі змінами від 04.10.21 р.)

Наказ № 420 від 23.07.2021 р. Про встановлення вартості виготовлення дублікату документа про вищу освіту.

Наказ № 364 від 27.06.2017 р. Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу (із внесеними змінами наказом ректора № 458 від 12.08.2021 р.)

Наказ № 477 від 14.08.2017 р. Про планування обсягу навчальної роботи (із внесеними змінами наказом ректора № 459 від 12.08.2021 р. та № 493 від 26.08.2021 р.)

Наказ № 73 від 11.02.2021 р. Про організацію освітнього процесу в дистанційному режимі.

2020

Наказ № 769 від 18.12.2020 р. Про організацію освітнього процесу в січні 2021 року.

Наказ № 622 від 30.10.2020 р. Про посилення заходів щодо запобігання розповсюдження в університеті коронавірусу COVID-19.

Наказ № 610 від 27.10.2020 р. Про зміну розкладу дзвінків

Наказ № 603 від 22.10.2020 р. Про проведення зрізів залишкових знань.

Наказ № 586 від 12.10.2020 р. Про посилення заходів щодо запобігання розповсюдження в університеті коронавірусу COVID-19.

Наказ № 585 від 12.10.2020 р. Про запровадження в університеті електронних журналів в системі DisPortal

Наказ № 364 від 27 червня 2017 р. (із внесеними змінами наказами № 512 від 16 серпня 2018 р. і № 482 від 14 вересня 2020 р.) Про формування навчального навантаження професорсько-викладацького складу

Наказ № 398 від 28 серпня Про початок освітнього процесу у 2020-2021 н. р.

Наказ №218 від 23 квітня  Щодо продовження карантину

Наказ №217 від 23 квітня Про виконання навчального навантаження у період карантину

Наказ № 208 від 06 квітня 2020 р. Про завершення 2019-2020 навчального року

Наказ № 207 від 01 квітня 2020 р. Про продовження карантину

Наказ № 181 від 12 березня 2020 р. Про запобігання поширенню в університеті коронавірусу COVID-19

Наказ № 180 від 11 березня 2020 р. Про заходи щодо протидії поширенню коронавірусу COVID-19

Наказ №61 від 31.01.2020 Про введення в дію установчих документів університету