Журналістика: український і словацький досвід

Від 2023 року викладачі кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника започаткували спільні заходи з трьома спорідненими кафедрами. Нове фахово-навчальне й навчально-наукове товариство об’єднало викладачів, науковців і студентів двох словацьких вишів і двох українських вишів.

Від Словацької Республіки у проєкті беруть участь колеги і студенти кафедри журналістики й нових медіа (кер. ас. проф. PhD Вероніка Ціллінгова, заступник завідувача кафедри журналістики і нових медіа) Університету Костянтина Філософа в м. Нітра (Словацька Республіка), кафедри художньої комунікації факультету комунікації засобів масової інформації (кер. проф. PhD Зора Худікова, завідувачка кафедри художньої комунікації) Університету св. Кирила й Мефодія в Трнаві (Словацька Республіка). Українські виші представляють викладачі та студенти кафедри журналістики (кер. проф., канд. філол. н. Ганна Холод, заступник завідувача кафедри журналістики) Інституту психології та соціальних наук Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ, Україна) і кафедри журналістики (кер. проф. д-р філол. н. Олександр Холод, завідувач кафедри журналістики) філологічного факультету Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

Міжнародна співпраця відбувається за такими напрямками: формування спільних колективних монографій, здійснення різних форм академічної мобільності; обмін науково-педагогічним досвідом, читання лекцій для студентів і викладачів, участь у спільних проєктах із реалізації європейських грантів Вишеградської групи «V4» (2025–2028).

Проєкт міжнародної міжвишівської співпраці дозволить студентам і викладачам чотирьох споріднених кафедр журналістики здійснювати сталу інтеграцію України в Європейський Союз у галузі науки й освіти.

Користь від згаданого проєкту очевидна, оскільки спільними зусиллями в попередній період (від 2023 року) фахівці згаданих кафедр вже підготували до друку колективну монографію «Журналістика: український і словацький досвід» (16 др. арк; план публікації – липень 2024 року).

У період від 18 березня до 30 квітня 2024 року викладачі кафедр, що беруть участь у проєкті, прочитали 12 лекцій (2 лекції словацькі колеги і 10 лекцій українські колеги) для студентів-журналістів, які навчаються в чотирьох вишах двох країн.

Викладачі вишів-учасників проєкту формують спільний випуск українського наукового журналу «Соціальні комунікації: теорія і практика» (том 16(1), 2024) (https://new.comteka.com.ua/index.php/journal/issue/archive ).

У планах – здійснення академічної мобільності для викладачів і студентів учасників проєкту, проведення спільних наукових конференцій і круглих столів, видання колективних монографій тощо.

Марчук Г Марчук Н Пристай Савчук Холод Хороб Шлемкевич Шотурма