Студентський видавничий проєкт “Поміж текстом: журналісти для журналістів”

Студентський видавничий проєкт був започаткований 2018 року у рамках навчальних дисциплін «Видавничий менеджмент» та «Видавнича справа». У проєкті кожного року беруть участь студенти 3-го та 5-го курсів спеціальності «Журналістика». Студенти спілкуються з усіма, аби передати досвід поколінь, які знадобляться кожному медійнику в його професійній діяльності, а також, щоб допомогти тим, хто ще визначається із професією.

Проєкт «Поміж текстом» започатковано з нагоди Дня журналіста.

Станом на 1 січня 2023 рік  студентами впродовж чотирьох років (2018–2022 рр.) у межах реалізації проєктної діяльності видано п’ять випусків книжок та зафіксовано 150 інтерв’ю з фахівцями засобів масової інформації Прикарпаття і вихідцями з цього краю. Студенти на практичних заняттях самі впорядковували видання: придумували назви, розділи, дизайн, розшифровували взяті інтерв’ю, писали та редагували журналістські тексти. А ще відвідували видавництва, редакції, друкарні; цікавилися перебігом набору їх книжок. Це був неабиякий практичний досвід для студентського творчого колективу. Ідея проєкту належить доцентці кафедри журналістики кандидатці наук з соціальних комунікацій Галині Пристай.

6 червня 2019 року студенти-журналісти презентували перший випуск друкованого проєкту. У першому випуску видання упорядковано та систематизовано 50 інтерв’ю, взяті студентами 3-го й 5-го курсів у журналістів Прикарпаття. Цей випуск містить 4 розділи:

  • Сила і авторитет професійного слова: думки журналістів-фахівців.
  • Відверто про журналістику: погляди молодих фахівців.
  • Юні в професії: студенти про журналістику.
  • Слово від інтерв’юерів.

Інтерв’ю в межах розділів представлені за абеткою прізвищ журналістів. Скан-копії відгуків студентів-інтерв’юерів, які упорядковано у 4 розділі, згодом можуть стати цінними рукописами.

    Другий випуск книжки друкованого проєкту (2020 р.) виданий за кошти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У цьому виданні впорядковано та систематизовано 58 інтерв’ю, взяті студентами 3-го й 5-го курсів спеціальності «Журналістика» у професійних медійників, які щодня втамовують «інформаційний голод» мільйонів людей. Студенти-укладачі цього випуску зазначають, що кореспонденти з нами усюди: у смартфонах, на телеекранах, на папері й навіть у навушниках. Тому другий випуск їх видання має назву «Кухня журналістики Прикарпаття» та відкриває знайомі всім імена відомих журналістів в іншому світлі. На сторінках книжки висвітлено фахове зростання не тільки працівників медіапростору Івано-Франківщини, а й тих вихідців із Прикарпаття, які ризикнули спробувати свої сили за межами рідного краю.

Третій випуск студентського видавничого проєкту «Поміж текстом: журналісти для журналістів» (2021 р.) має свою «родзинку». У ньому майбутні журналісти вирішили змінити початкову концепцію видання і збагатити його різними журналістськими жанрами, тож поряд з уже традиційними інтерв’ю в книжці вміщено есе, історії та нариси про журналістів і журналісток, які суттєво розширили межі уявлень про цю професію, втіливши їх у нову ідею та обкладинку. Слід зазначити, що у збірці висвітлено не тільки фахові біографії, а й поради і переживання відомих франківських журналістів та юних акул пера.

 2022 року вийшли четвертий і п’ятий випуск книжки.

 П’ятий випуск – спецвипуск про’єкту «Поміж текстом» приурочений 150-річчю від дня народження Василя Стефаника. 14 травня 2021 року майбутні журналісти взяли участь у Міжнародному науковому конгресі «Василь Стефаник і світова культура» у Русові, який був присвячений 150-річчю від дня народження письменника. Тут вони мали змогу поспілкуватися з родичами, односельчанами новеліста, науковцями та багатьма іншими учасниками заходу. Кожен поділився своїми спостереженнями й роздумами про митця. Беручи інтерв’ю у гостей конгресу, ми хотіли довести, що Стефаникова творчість – це не лише «коротко і страшно».

Видання «Голос із Русова» вийшло за ініціативи та підтримки ректора університету професора Ігоря Цепенди і є спецвипуском (5 випуск) видавничого проєкту «Поміж текстом» кафедри журналістики Факультету філології, який започаткований 2018 року.  У творчій команді були студенти 1–5 курсів. Деякі з них уже працюють як журналісти у різних медіа Прикарпаття. Запропоновані у книжці інтерв’ю з мешканцями і гостями села Русова та їх коментарі, записані в день відзначення 150-річчя Василя Стефаника студентами спеціальності «Журналістика» Факультету філології, є унікальними у своїй оригінальності та, без сумніву, матимуть велике значення для прийдешніх поколінь. Також у видання додано студентські художні роздуми про особистість і творчість Великого земляка. Інтерв’ю та коментарі представлено за абеткою прізвищ. Видання супроводжують авторські фотографії. Видання адресоване викладачам, учням, студентам навчальних закладів, журналістам, державним діячам, а також усім, кого цікавлять життя і творчість Василя Стефаника.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у процесі вивчення дисциплін «Газетно-журнальне виробництво», «Видавничий менеджмент» та «Видавнича справа» студенти формують компетенції: професійні (загально-професійні та спеціалізовано-професійні). У результаті вивчення курсу студент: розрізняє друковані видання різних видів, типів і спрямувань; відрізняє за зовнішнім виглядом сторінок газети/журналу лінотипно-талерну і комп’ютерну верстку; визначає модель періодичного видання (повторювану структуру); уміє створювати макет газетної/журнальної та книжкової сторінки; набирає текст на комп’ютері, оформивши його для подальшого верстання; готує для верстки фотоілюстрацію або малюнок; верстає текст разом із фотографіями та іншими графічними елементами за допомогою відповідних комп’ютерних програм; адаптує газетні матеріали для інтернет-версії друкованого видання; розміщує матеріали на сайті газети/журналу; правильно організовує власну професійну діяльність; складає дайджести новин на основі матеріалів преси та Інтернету; працює з матеріалами інформаційних агентств; опрацьовує прес-релізи, готові рекламні тексти; готує для опублікування в газеті/журналі матеріали різних офіційних інстанцій, листи читачів, матеріали позаштатних авторів; створює журналістський матеріал за правилами газетних жанрів; придумує власну концепцію, створює проєкт нового періодичного та книжкового видання, формує та видає їх.

Мета видавничого проєкту – на практиці удосконалити вміння студентів писати, формувати, редагувати та укладати свої матеріали. Важливо, що майбутні журналісти навчилися працювати у команді. Видання містить 50 цікавих інтерв’ю з журналістами Прикарпаття, а також зі студентами, які роблять перші професійні кроки у медійній сфері.  Книжка містить чотири розділи:

– Сила і авторитет професійного слова: думки журналістів-фахівців.

 – Відверто про журналістику: погляди молодих спеціалістів.

 – Юні в професії: студенти про журналістику.

– Слово від інтерв’юерів.

Поміж Текстом – презентація

Презентація студентського видавничого проєкту “ПОМІЖ текстом: журналісти для журналістів”. ВИПУСК №2.

Напередодні Дня журналіста України студенти-журналісти презентували свій перший друкований видавничий проєкт «Поміж текстом: журналісти для журналістів». Його започаткували у рамках навчальних дисциплін «Видавничий менеджмент» та «Видавнича справа». У проєкті взяли участь студенти 3-го та 5-го курсів. Перший випуск книжки «Медіасфера Прикарпаття» приурочений до Дня журналіста.

Інтерактивні методи викладання навчальної дисциплін «Газетно-журнальне виробництво», «Видавнича справа», «Видавничий менеджмент» мають вагоме значення для формування професійних компетенцій студентів, оволодіння ними прикладними засадами журналістської діяльності. А метод моделювання нового періодичного видання дозволяє студентові випробувати свої професійні навички. Таким чином, ефективність навчальної роботи зі студентами залежить не лише від методів і прийомів навчання, а й від формату організації навчального процесу у вищій школі та ґрунтується на взаємозумовленій діяльності викладача й студента.

Для перегляду:

Випуск №1

Випуск № 2

Випуск № 3

Випуск №4

Випуск № 5

Обкладинка випуску № 5