Про кафедру

Кафедра журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника створена в липні 2014 року.  Журналістська освіта у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника має практично зорієнтовані програми і є наближеною до європейських стандартів. Викладання фахових дисциплін здійснюється за західною методикою: більше практичних навичок, щодня студент працює над реалізацією конкретного друкованого чи електронного проекту.

Підготовка фахівців спеціальності 061 “Журналістика” здійснюється за освітніми рівнями “Бакалавр” і “Магістр”. Ліцензований обсяг ОР “Бакалавр” складає 60 осіб, від 2018 року визначено ліцензований обсяг студентів ОР “Магістр” у розмірі 40 осіб.

За досить короткий термін вдалося досягти значних результатів: успішно працює “Лабораторія журналістської майстерності” в межах роботи якої працює Школа журналістики, відділення Малої академії наук, активно ведеться робота щодо технічного забезпечення та функціонування науково-навчальних лабораторій. Нові знання, емоції, враження і добротворчі спонуки системно приносять студентам знакові постаті, гості кафедри: Ігор Померанцев, Єгор Соболєв, Андрій Куликов, Роман Скрипін, Отар Довженко, Ігор Билинський, відомі заслужені журналісти Прикарпаття. Лекційний виклад головних фахових дисциплін здійснюється в мультимедійному варіанті.

За час навчання студент встигає сформувати солідне порт-фоліо для  майбутніх роботодавців: яскраві й оригінальні власні проекти різноманітних газетно-журнальних, книжкових та електронних видань чи навіть власний сайт.

Щодо активнішої комунікації з академічним середовищем, на базі кафедри журналістики відбулося виїзне робоче засідання Науково-методичної комісії з журналістики та інформації МОН України, в ході роботи якого отримали консультації питань планування та організації навчально-виховного процесу, зокрема, в питаннях можливості збільшення виробничих практик та залучення роботодавців до викладання навчальних дисциплін. Так, до викладання та керівництва практиками залучені Генеральний директор ОТБ “Галичина” Ігор Дебенко, директор ТРК “РАЇ”, заслужений журналіст України Андрій Русиняк, впродовж 2018-2019 рр. навчальні курси викладали продюсери UA Суспільне Наталія Димнич та заслужений журналіст України Наталія Асатурян, відповідальний секретар Івано-Франківської обласної спілки журналістів НСЖУ Вікторія Плахта та ін. Завдяки тісній співпраці з роботодавцями, сформованим порт-фоліо студентів кафедра постійно отримує запрошення на роботу студентам-старшокурсникам. Практично зі всіма ЗМІ Прикарпаття підписані Угоди про співпрацю.

Передові практики за освітньою програмою:

  • постійнодіюча конференція “Прикладні та фундаментальні аспекти у соціальних комунікаціях”
  • студентський видавничий проєкт “Поміж текстом: журналісти для журналістів”
  • функціонування інтернет-радіо Stefanyk FM
  • створення загальноміського студентського радіо
  • постійно діючий диспут ЗМІ “Яким Ви бачите майбутнє журналістики на Прикарпатті?”
Викладачі Посадові обов’язки
1 Холод О.М. Продуктивна організація наукової, навчально-методичної,виховної та профорієнтаційної роботи. Налагодження дієвої співпраці між викладачами та студентами.
2 Марчук Г.І. Співпраця між кафедрою та ректоратом. Організація міжкафедральної співпраці. Плани роботи кафедри.
3 Савчук Р.Л. Наукова робота. Організація  проведення студентських олімпіад. Контроль за підготовкою курсових та магістерських робіт.
4 Марчук Н.В. Профспілкова робота. Співпраця з ОТГ. Міжнародне сіпвробітництво. Студентська наукова робота.
5 Хороб С.С. Порядкування навчальних навантажень.Навчально-методична робота. Антиплагіат. Плани роботи.
6 Шотурма Н.В. Відповідальна за практики. Співпраця з ОТГ. Змістовне навантаження веб-сторінки кафедри. Профорієнтація. Волонтерська робота зі студентами.
7 Пристай Г.І. Керуванням студентськими видавничими проєктами.  Виховна робота. Профорієнтаційна робота.
8 Бойчук І.В. Відповідальний  за профорієнтаційну роботу. Керівник студентського радіо “Cтефаник FM”.
9 Копистинська І.М. Гарант програми ОПП “Журналістика” першого (бакалаврського) рівня. Навчально-методична робота. Профорієнтаційна робота.
10  Шлемкевич Т.В. Співпраця з Комісією з журналістської етики. Студентський науковий гурток. Волонтерська робота зі студентами.

Стратегія та план профорієнтаційної роботи кафедри журналістики-2021