ОР Бакалавр

Освітні програми

ОПП (бакалаврський рівень)_2023 н.р.

ОПП (бакалаврський рівень_ 2022 н.р.

ОПП (бакалаврський рівень) 2019 н.р.

Навчальні плани

Навчальний план 2023

Навчальний план 2022

Навчальний план 2019

 

Силабуси дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін

Каталог вибіркових дисципін_бакалавр_2023

Силабус-сучасна-література-для-нефілологічних-спеціальностей_2023

Силабус_Міжнародна-журналістика_2023

Силабус_Медіаграмотність_2023

Силабус_Реклама-в-PR-та-інтеренті__2023

Каталог вибіркових дисциплін 2022