Силабуси 2023

ОР “Бакалавр”

Обов’язкові навчальні дисципліни

Жуналістська етика

Основи наукових досліджень та академічна доброчесність

Історія української культури

Іноземна-мова

Філософія

Основи журналістики

Літературний стиль

Українська література

Сучасна публіцистика

Культура мова та типологія помилок у ЗМІ

Культура усного публічного мовлення

Мова ЗМІ

Мова як інструмент комунікації

Практична стилістика

Суспільно-політичні студії

Медіабезпека

Новітні медіа

Комунікаційні_технології

Соціальні комунікації

Теорія  і методика журналістської творчості

Медіаправо

Історія української та зарубіжної журналістики

Журналістська майстерність

Організація роботи пресслужб та інформагентств

Основи наукових досліджень та академічна доброчесність

Реклама в ЗМІ

Радіовиробництво

Телевиробництво

Українська література

Фотожурналістика

Медіакритика

Міжнародні медіасистеми

Газетно-журнальне виробництво

Навчальна практика

Виробнича (телевізійна) практика

Виробнича практика

 

 

Вибіркові навчальні дисципліни

Прямоефірне радіомовлення

Ведучий радіопрограм

Ведучий телепрограм

Медіаграмотність та інформаційна гігієна

Радіовиробництво: практикум

Прямоефірне радіомовлення

Міжнародна журналістика

Соціальна журналістика

Редакторський практикум

Жанри в інтернет-медіа

Реклама та PR в інтернеті

Зовнішні комунікації

Риторика та спічрайтинг

Сучасні журналістські формати

Видавничий менеджмент

Дизайн видання

Мистецька журналістика

Комунікаційна логіка

Практика PR діяльності

Піар і медіабрендинг

Публіцистика ХХ-століття

Сучасний репортаж

Монтаж в аудіовізуальних медіа

 

ОР “Магістр”

Обов’язкові навчальні дисципліни

Методологія та організація наукових досліджень та академічна доброчесність

Правові засади фахівця з медіакомунікацій

Сучасні аудіовізуальні медіа

Мова медіакомунікації

Іноземна-мова

Журналістика та соціальні комунікації

Медіааналітика

Журналістика даних

Актуальні проблеми журналістики та медіакомунікацій

Медіаменеджмент

Виробнича практика

 

Вибіркові навчальні дисципліни

Квантова_журналістика

Текст і комунікація

Критика нових медій

Культура мови журналіста

Медіакультура

Основи сторітелінгу

Медіариторика

Літературно-мистецький дискурс

Авторсько-видавничі відносини

Видавнича справа

Інновації в рекламі та PR

Рекламний менеджмент

Цифрова безпека та комунікації

Політичні інститути і процеси

Виборчий процес

 

 

Каталог вибіркових дисциплін

ОР “Бакалавр”

Каталог вибіркових дисципін_бакалавр_2023

Силабус-сучасна-література-для-нефілологічних-спеціальностей_2023

Силабус_Міжнародна-журналістика_2023

Медіаграмотність та інформаційна гігієна_2023

 

Каталог вибіркових дисциплін 2022

ОР “Магістр”

Вибіркові дисципліни_2019-20

ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС

МЕДІАМАРКЕТИНГ

МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТ

Телевиробництво для філологічних спеціальностей