Силабуси 2023

ОР “Бакалавр”

Обов’язкові навчальні дисципліни

Жуналістська етика

Основи наукових досліджень та академічна доброчесність

Історія української культури

Іноземна-мова

Філософія

Основи журналістики

Літературний стиль

Українська література

Сучасна публіцистика

Культура мова та типологія помилок у ЗМІ

Культура усного публічного мовлення

Мова ЗМІ

Мова як інструмент комунікації

Практична стилістика

Медіабезпека

Новітні медіа

Комунікаційні_технології

Соціальні комунікації

Теорія  і методика журналістської творчості

Медіаправо

Історія української та зарубіжної журналістики

Журналістська майстерність

Організація роботи пресслужб та інформагентств

Основи наукових досліджень та академічна доброчесність

Реклама в ЗМІ

Радіовиробництво

Телевиробництво

Українська література

Фотожурналістика

Медіакритика

Міжнародні медіасистеми

Газетно-журнальне виробництво

Навчальна практика

Виробнича (телевізійна) практика

Виробнича практика

 

 

Вибіркові навчальні дисципліни

Прямоефірне радіомовлення

Ведучий радіопрограм

Ведучий телепрограм

Медіаграмотність та інформаційна гігієна

Радіовиробництво: практикум

Прямоефірне радіомовлення

Міжнародна журналістика

Соціальна журналістика

Редакторський практикум

Жанри в інтернет-медіа

Реклама та PR в інтернеті

Зовнішні комунікації

Риторика та спічрайтинг

Сучасні журналістські формати

Видавничий менеджмент

Дизайн видання

Мистецька журналістика

 

ОР “Магістр”

Обов’язкові навчальні дисципліни

Методологія та організація наукових досліджень та академічна доброчесність

Правові засади фахівця з медіакомунікацій

Сучасні аудіовізуальні медіа

Мова медіакомунікації

Іноземна-мова

Журналістика та соціальні комунікації

Виробнича практика

 

Вибіркові навчальні дисципліни

Квантова_журналістика

Текст і комунікація

Критика нових медій

Культура мови журналіста

Медіакультура

Основи сторітелінгу

Медіариторика

Літературно-мистецький дискурс

Авторсько-видавничі відносини

Видавнича справа

 

Каталог вибіркових дисциплін

ОР “Бакалавр”

Каталог вибіркових дисципін_бакалавр_2023

Силабус-сучасна-література-для-нефілологічних-спеціальностей_2023

Силабус_Міжнародна-журналістика_2023

Силабус_Медіаграмотність_2023

Силабус_Реклама-в-PR-та-інтеренті__2023

Каталог вибіркових дисциплін 2022

ОР “Магістр”

Вибіркові дисципліни_2019-20

ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС

МЕДІАМАРКЕТИНГ

МЕДІАМЕНЕДЖМЕНТ