Магістратура

ОПП Магістратура 2022

Навчальний план 2022

61-Osvitnia-prohrama_m.pdf

61-Navchalnyi-plan_m

Строки подачі заяв, проведення вступних випробувань, зарахування

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями, крім спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностей галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностей галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 «Управління та адміністрування», 08 “Право”, 12 «Інформаційні технології», 24 “Сфера обслуговування”, 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 “Міжнародні відносини”, на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також для вступу осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами здобуття освіти, крім спеціальності 081 «Право» за кошти фізичних та/або юридичних осіб:

Етапи Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів: 01 липня
Закінчення прийому заяв та документів: 26 липня
Фахові вступні випробування проводяться: з 02 липня до 26 липня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: 01 серпня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше 05 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за державним замовленням
до 18.00 10 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 11 серпня до 12 серпня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
до 12.00 11 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 12 серпня до 13 серпня

 

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» галузі знань 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 “Гуманітарні науки” (крім спеціальності 035 “Філологія”), спеціальностей галузей знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”, 06 “Журналістика”, 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 24 “Сфера обслуговування”, 28 «Публічне управління та адміністрування» 29 “Міжнародні відносини” (крім спеціальності 293 “Міжнародне право”):

Етапи Терміни
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови: з 13 травнядо 18.00 03 червня
Складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки): з 13 травня до 31 травня
Початок прийому заяв та документів: з 10 липня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування: 23 липня
Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів розпочинається (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання): 17 червня
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів: 25 червня
Основна сесія єдиного вступного іспиту (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти): 02 липня
Відповідні вступні іспити з іноземної мови в Університеті у випадках, визначеними цими Правилами прийому та Умовами прийому, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту 02 липня
Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) і вже складали єдиний вступний іспит проводяться: з 05 липня до 26 липня
Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників: до 01 серпня
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням не пізніше 05 серпня
Виконання вступниками вимог до зарахування, які отримали рекомендації: за державним замовленням
до 18.00 10 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 11 серпня до 12 серпня
Терміни зарахування вступників: за державним замовленням
до 12.00 11 серпня
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 12 серпня до 13 серпня