Наукова бібліотека

ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ
Історія бібліотеки розпочинається з 1939 р., коли у будівлі польської Державної комерційної школи було відкрито Станіславську педагогічну школу, яку через рік перейменовано в Станіславський учительський інститут. Під час другої світової війни фонд бібліотеки повністю згорів, тому після відновлення в 1944 р. учительського інституту, книгозбірня формується з нуля. В післявоєнні роки бібліотека наповнюється виданнями, надісланими з педагогічних закладів Одеси (3250 томів книг), Херсона, Кам’янця-Подільського і Ленінграда, які охоплювали широкий спектр – від творів «класиків марксизму-ленінізму» та партійних видань до підручників та монографій з історії, філології, математики, фізики та біології. Також розпочалося надходження одного обов’язкового примірника видань в Україні та видавництв Москви і Ленінграду. Згодом у фонди бібліотеки перейшли книги Коломийського учительського інституту, який був приєднаний до Станіславського педінституту в 1955 р. Фонд бібліотеки збільшився учетверо – з 30 тисяч книг у 1951 році до 167 тисяч у 1958 році.Найважливішим завданням бібліотеки з цього часу стало формування фонду навчальної літератури і повне забезпечення нею студентів. Особлива увага була приділена предметній картотеці, а також складанню алфавітного каталогу на книжковий фонд. Значну допомогу бібліотеці надавав студентський читацький актив: від переміщення і розміщення фонду до складання каталогів. В 1966 р. було завершено будівництво корпусу бібліотеки, як прибудови до головного корпусу педагогічного інституту.

Бібліотека росла і розвивалася разом з вузом, вперто йшла вперед при сприянні досвідчених спеціалістів, таких як директор бібліотеки Катерина Петрівна Мокан, заступник директора Валентина Ігорівна Смулка, завідувач відділу обслуговування Ірина Петрівна Мороз (Мамонова), завідувач довідково-бібліографічним відділом Парасковія Василівна Гнатюк, завідувач відділу комплектування та обробки літератури Людмила Михайлівна Стасинець, бібліотекарі та бібліографи Іван Людвигович Йосипів, Альбіна Анатоліївна Закашевська, Наталія Володимирівна Морозова, Катерина Іванівна Марків та інші. З 1983 по 1998 рік бібліотеку очолювала досвідчений методист Рима Андріївна Старостенко, яка маючи попередній досвід роботи в наукових та універсальних обласних бібліотеках Миколаєва та Івано-Франківська, навчила колектив дивитися далеко вперед і працювати на перспективу. У 1998-2016 рр. наукову бібліотеку очолював директор Михайло Васильович Бігусяк, кандидат філологічних наук, доцент, знаний спеціаліст з краєзнавства Прикарпаття.

В 1955-1974-х роках в бібліотеці, в якості провідного спеціаліста-бібліографа працював відомий в регіоні краєзнавець і науковець, в подальшому – професор кафедри української літератури, кандидат філологічних наук Володимир Теодорович Полєк, учень відомого львівського бібліографа і книгознавця І.Ф. Максименка. Після його смерті родина В.Т. Полєка передала архів та книгозбірню в дар бібліотеці, внаслідок чого було відкрито перший іменний Фонд професора В.Т. Полєка, який доступний для досліджень і роботи в ньому студентам, аспірантам і науковцям.

Науковим подвигом краєзнавця В.Т. Полєка є укладений ним “Біографічний словник Прикарпаття”, де вчений-бібліограф зібрав кілька тисяч довідок про визначних уродженців Прикарпаття та видатних людей, чиї життя і творчість так чи інакше були пов’язані з нашим краєм. Інша його праця, над якою працював вчений в стінах бібліотеки, це – “Літературне Прикарпаття” – мала драматичну долю. У 1963 р. в ній були помічені “прояви українського буржуазного націоналізму” і вже готовий тираж у видавництві “Каменяр” було знищено. Наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. В.Т. Полєк активно долучається до підготовки Української Радянської енциклопедії, енциклопедії “Історія міст і сіл УРСР. Івано-Франківська область” і за помітний внесок отримує подяку від Миколи Бажана, нагороджується грамотами Івано-Франківського облвиконкому.

Заслугою В.Т. Полєка є формування у бібліотеці фонду рідкісної книги, який тепер налічує понад 5 тисяч унікальних видань.

70-80-ті роки, які історики назвуть “застійними”, характерні застоєм і в бібліотечній справі, що проявлялося в посиленні диктату партійних органів, виданні масиву літератури ідеологічного характеру, нудної художньої літератури з виробничо-колгоспної тематики. Але бібліотека продовжувала працювати для читача, проводячи ряд структурних перетворень: освоюється бібліотечний корпус з новими центральним та педагогічним читальними залами, залами каталогів, книгосховищами, відкриваються абонемент художньої літератури, факультетські галузеві читальні зали, читальні зали для викладачів та у студентському гуртожитку.

90-ті роки були непростим періодом в історії бібліотеки. Видається мало літератури, зокрема україномовної, ускладнюються зв’язки між видавництвами і бібліотеками, практично припиняється діяльність МБА та книгообміну. Зате робота бібліотеки переорієнтовується в національно-просвітницьке русло, проводяться виставки та огляди, присвячені висвітленню трагічної історії українського народу у боротьбі за власну державність, історію ЗУНР і УПА, здійснюється відкриття спеціалізованого читального залу україніки, який починає поповнюватися дарчими надходженнями діаспорних видань — книгами, журналами, альбомами. Працівники бібліотеки щиро вдячні меценатам з зарубіжних організацій та товариств, таким як: бібліотека м. Колорадо (США), осередок українців м. Оттави (Канада), а також приватним особам — В.Галюку, Мирославу і Марії Бігусі, проф. П.Гой, Б.Желехівському, П.Кравчуку, Д.Штундер та ін. Значну частину літератури було отримано в дар від земляка, колишнього директора бібліотеки Конгресу США В. Ясінського.

Відкриваються філіали бібліотеки у районних центрах (Коломия, Калуш, Долина), Закарпатті (Мукачево) і Тернопільщині (Чортків). Розпочинається редагування системи бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) у відповідності з вимогами часу.

У 2000 році бібліотека отримує статус наукової. Працівники бібліотеки беруть участь у звітних наукових конференціях кафедр і підрозділів Прикарпатського національного університету у рамках окремої секції “Бібліотекознавство. Бібліографія. Книгознавство”. За результатами доповідей учасників секції видаються збірники наукових статей. Поширюється географія участі бібліотеки в наукових конференціях та семінарах (Львів, Київ, Донецьк, Кам’янець-Подільський, Харків), встановлюються наукові контакти та співпраця з Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки ім. В. Вернадського НАН України. В результаті роботи над науково-дослідною темою “Праці науковців Прикарпатського національного університету в розвитку науки XX ст.: Біобібліографічний аспект”, упорядковано та видано: “Бібліографічний покажчик праць викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1992-2006)”. Працівниками бібліотеки започатковано серію персональних бібліографічних покажчиків “Вчені Прикарпатського університету”, яка присвячена відомим науковцям нашого вузу.

Доброю традицією в просвітницькій роботі бібліотеки стало проведення презентацій книг викладачів вузу, письменників та краєзнавців. Запам’яталися зустрічі з письменниками І.Драчем, Д.Павличком, А. Содоморою, Ю.Андруховичем, Ю.Покальчуком, О.Іранцем, А.Курковим, І. Римаруком, В.Лизанчуком, М.Андрусиком, О.Гордоном, Б.Томенчуком, Громовицею Бердник, С.Процюком, Р.Івасевим, Рагулі Власідзе (Грузія), літературознавцем Є.Бараном, істориком В.Великочієм, авторами антології “Тканина і ландшафт”, журналу “Форма(р)т”, видавництвами “Нова книга” (Вінниця) та “Гостинець” (Івано-Франківськ). Традиційними стали у творчій галереї бібліотеки виставки художніх полотен місцевих митців, викладачів Інституту мистецтв, фотохудожників міст Івано-Франківська і Бая-Маре (Румунія). Більша частина загальноуніверситетських заходів не проходить без участі бібліотеки — виставки і огляди стали невід’ємними атрибутами конференцій, симпозіумів та “Днів науки”.

З січня 2017 р. наукову бібліотеку очолював кандидат історичних наук, доцент Петро Михайлович Гаврилишин >>>.

З 6 липня 2022 р. наукову бібліотеку очолює кандидат фізико-математичних наук Дзумедзей Роман Олексійович, який у 2017-2022 рр. був заступником директора наукової бібліотеки.

На сьогоднішній день головною метою діяльності Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника були й залишаються ті кардинальні завдання, які ставляться перед будь-якою університетською бібліотекою – сприяння справі становлення висококваліфікованих фахівців, виховання у молоді кращих людських та громадянських якостей, розширення інтелектуальних здібностей.

На кінець 2021 р. бібліотечний фонд Наукової бібліотеки складає 820 589 прим., зокрема книжковий фонд 659 852 прим. (наукових видань – 261 805 прим., навчальних видань – 207 450 прим., літературно-художні видання – 77 112 прим.), періодики – 50 543 прим., неопублікованих документів 90 743 прим. Електронна бібліотека на 1 грудня 2021 р. складає – 11 230 назв, із них навчальна література – 7 155, наукова – 3 538, довідкова – 187, художня – 350, а також із них: хрестоматії – 4 536, рідкісні видання – 504 назви.

Продовжено роботу щодо отримання доступу до електронних ресурсів та баз даних. Станом на сьогодні є доступ до 21 електронного ресурсу (http://lib.pnu.edu.ua/electronic.php). Основна інформація про роботу бібліотеки, її структуру, ресурси, послуги, події та ін. представлена на вебсайті бібліотеки (http://lib.pnu.edu.ua). Інформація є актуальною і постійно оновлюється відповідно до змін. Також на сайті Наукової бібліотеки доступний Університетський репозитарій, що є у відкритому доступі. В Університетському репозитарії міститься 11 726 записів, із них авторських праць викладачів та студентів університету – 7 248, праць із наукових періодичних видань університету – 4 478. Працівниками Наукової бібліотеки надаються консультації щодо роботи з наукометричними базами даних Scopus і Web of Science (розвиток власного профілю, пошук актуальної інформації, підбір потрібного видання та робота з покликаннями в наукових працях). Також Науковою бібліотекою здійснюється адміністрування профілів університету у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science та Google Scholar. З 2017 р. в Науковій бібліотеці здійснюється перевірка наукових праць на наявність текстових запозичень двома програмними продуктами “Unichek” та “StrikePlagiarism.com”.

Заходьте на сторінку Наукової бібліотеки!