Потятинник Борис Володимирович

Потятиник Борис Володимирович – доктор філологічних наук,

професор кафедри журналістики (за сумісництвом)

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Доктор філологічних наук – 1997), професор Школи журналістики і комунікації УКУ, ініціатор створення і завідувач (2011-2019) кафедри нових медій факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, ініціатор створення і директор (1999-2009) Інституту екології масової інформації (медіаекології), співзасновник (разом з Наталією Габор) ресурсу МедіаКритика (2003) У 2014 — професор-візитер (profesor gościnny) Ягелонського університету в Кракові.

Автор брошур і книг «Тоталітарна журналістика», «Патогенний текст» (у співавторстві), «Екологія ноосфери», «Медіа: ключі до розуміння», «Інтернет-журналістика».

Голова редколегії часопису та інтернет-видання «Медіакритика». Член редколегії часопису Explorations in Media Ecology.

Член спеціалізованої спеціалізованої вченої ради К 35.051.24 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (27.00.04 – теорія та історія журналістики) (2016-2019).

Член редколегії “Вісника Львівського університету. Серія Журналістика” (2016- 2020) Член редколегії збірника науково-методичних праць “Теле- та радіожурналістика”; Член редколегії міжнародного журналу в галузі медіа-екології «Explorations in Media Ecology” (США). (2016 2020) Участь у міжнародному проєкті з реформування журналістської освіти Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism» «DESTIN», ERASMUS K2.

Кандидатська дисертація, яку захищено під керівництвом Потятиника Б.В.: Александров Павло Миколайович «Медійні інтерпретації сучасних загроз», 27.00.04 – теорія та історія журналістики, 26 червня 2019 р. (кандидат наук із соціальних комунікацій).

 

ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Borys Potyatynyk, Wojciech Opioła (2021), Prawo do informacji publicznej: praktyki na poziomie lokalnym / Annales universitatis paedagogicae cracoviensis. Studia politologica. 27 (342). P.16-28. https://studiapolitologica.up.krakow.pl/article/view/8675/8415

2. Potyatynyk, B., Böhm, H., Drápela, E. (2021). Cross-border integration of universities as a possible research topic in border studies. Border and Regional Studies, 2021, 9(4), 253-267. doi.org/10.25167/brs4598 https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/p/article/view/4598/4055

3. Потятиник Б.В. Патогенний текст: 25 років по тому. Нооценоз // Медіакритика. 2021, № 28. С. 46- 51. ISSN 2079-2689 http://surl.li/embmc

4. Borys Potyatynyk Control of Political Communication and State Security: Jamal Khashoggi Case // Studies in Politics No. 15/2018 Disputes and Controversies around Selected Problems of Modern Europe The WSB University in Poznan Press Chorzow 2018 P. 231-243. http://surl.li/embly

5. Потятиник Б.В. Медійний час: три парадигми // Обрії науки ІІ. Історії часу / за ред. Ю.Головача, Я.Грицака та Б. Новосядлого. Львів, Український католицький університет, 2020. 176 с. С. 125–143. ISBN 978-617-7637-22-5. http://surl.li/embmh

Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях : зб. матер.  II наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 2019 р. / редкол.: Г. І. Марчук, О. М. Холод ; рец.: Б. В. Потятиник, І. Б. Дебенко ; упоряд.: Г. І. Пристай,Т. І.Струтинська. – Івано-Франківськ, 2019. – 94с.Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях_збірник_2019

1.Потятиник Б.В. “Медіа в час війни”. Участь в телепрограмі на 1 Західному, 7 вересня 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=_kfB_GgC9eo

2. Потятиник Б.В. “Українці за кордоном”. Участь в телепрограмі на 1 Західному, 8 грудня, 2021. URL: http://surl.li/embmp

3. Потятиник Б.В. Не цікавитися політикою: кейс блоґерської вечірки // Збруч. 6 грудня, 2021. URL: https://zbruc.eu/node/109157

4. Потятиник Б.В. “Перевірка інформації – це і є серцевина журналістики”. Інтерв’ю на “Громадському радіо” 30 березня 2021 . URL: http://surl.li/embmt

5. Потятиник Б.В. Медіатизація без журналістики // Медіакритика. 2020, № 27. С. 6- 14. ISSN 2079-2689 http://surl.li/embmx

6. Потятиник Б.В. Contra se ipsum // МедіаКритика. 2018. # 25. C/ 7-15. ISSN 2079-2689 http://surl.li/embnb

7. Потятиник Б.В. Медійний час // Сучасні орієнтири української журналістики: від теорії до практики. Збірник матеріалів. Львів: Простір-М, 2018. С. 53-56. (УДК 070. 1 (477) “20” (06) С 91) http://surl.li/embng

8.Потятиник Б.В. Патогенний текст: 25 років по тому. Нооценоз // Медіакритика. 2021, № 28. С. 46- 51. ISSN 2079-2689

http://surl.li/embmc

 

м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57
ауд. 414 навч.-лаб. корпус (4-й поверх)
https://kjourn.pnu.edu.ua/

borys.potyatynyk@pnu.edu.ua

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника