кандидат філологічних наук, доцент,

професор кафедри журналістики

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта:

1981-1986 – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність «Українська мова та література».

2008–2011 – навчання в докторантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Вчений ступінь: кандидатка філологічних наук (з 1999 року).

Вчене звання: доцентка  (з 2005 року).

Досвід практичної роботи за спеціальністю:

робота редакторкою інформаційно-аналітичного відділу ТОВ «МЕДІА-холдинг.

Коло сучасних наукових зацікавлень: історія української журналістики, теорія і практика журналістської творчості,

Авторка більше 80 наукових праць та навчально-методичних матеріалів.

Наукове стажування в університеті імені Адама Міцкевича у Познані, рамках якого пройшла стажування у галузі практичної журналістики. Прочитала курс лекцій з 15 березня по 15 червня 2018 року “Ukraiński krajobraz medialny. Tendencje rozwoju”.

З 1998 року – асистент, старший викладач, доцент кафедри української літератури, з лютого 2013 року – заступник директора Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З відкриттям у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника напрямку підготовки  «Журналістика та інформація»   обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри журналістики ( 2014 -2018 рр.).

Марчук Г.І. плідно працює у науковому плані. Під її керівництвом захищено кандидатську дисертацію, вона є керівником колективної науково-дослідницької теми: «Розвиток регіональної масової комунікації: історико-теоретичний, жанровий та філологічний аспекти», рецензентом низки наукових праць і монографій, офіційним опонентом кандидатських  дисертацій,  активно працює над науковими дослідженнями у галузі історії та теорії журналістики, дослідженням наукового підґрунтя розвитку регіональної масової комунікації, ініціатор проведення наукових симпозіумів, круглих столів, міжнародних та вітчизняних конференцій.

Участь у професійних об’єднаннях як членкині Національної спілки краєзнавців України з 1999 р., Наукового товариства імені Тараса Шевченка з 2005 р., Національної спілки журналістів України з 2014 р.

У Івано-Франківській обласній організацій НСЖУ працює у  підкомісії з Журналістської етики, активно долучає молодь до громадської роботи. Здійснює наукове консультування членів Івано-Франківської обласної організації НСЖУ у напрямках підготовки та проведення науково-практичних заходів.

Забезпечує викладання дисциплін:

 1. Літературно-мистецький дискурс в ЗМІ.
 2. Історія української журналістики
 3. Основи наукових досліджень та академічна доброчесність
 4. Методологія та організація наукових досліджень

 1. Marchuk H., Prystai G., Khorob S., Marchuk N., Shoturma N. The System of Media Critics in the Journalistic Environment in Postmodern Conditions Postmodern Openings, 12(1), 141-151. (2021) https://doi.org/10.18662/po/12.1/251 Web of Science
 2. Марчук Г. Символічність в образній структурі сатиричного тексту Стефана Коваліва. Закарпатські філологічні студії. Ужгород : Видавничий дім «Гельветика». Вип. 1. 2018. С. 9-13. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25092
 3. Марчук Г.І., Марчук Н.В. Засоби масової інформації в період стабілізації та розвитку суспільства в умовах турбулентності // Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference Topical Issues of Society Development in the Turbulence Conditions (May 30, 2020, Bratislava, Slovak Republic). The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2020; ISBN 978-80-89654-67-3. https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=17160952246850023778&btnI=1&hl=ru
 4. Марчук Г.І. Вплив ЗМІ на формування медіакультури. м. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2020. С.262-265.https://cutt.ly/d9eWLZq
 5. Марчук Г. І. Основи наукових досліджень. Івано-Франківськ: Сімик, 2019. 24 с. https://drive.google.com/file/d/1ALdGU3Mr4lJrUEGiqV-A0_jB9I3viTAB/view?usp=share_link
 6. Марчук Г. Літературно-мистецький дискурс у ЗМІ. Хрестоматія (мат. для підготовки практичних занять). Івано-Франківськ, 2019. 19 с.https://drive.google.com/file/d/1jt8XvA2p4N-FQGUOJES38guCI2T0bfu1/view?usp=share_link
 1. Марчук Г. Історія української журналістики. Мат. для підготовки самостійних занять. Івано-Франківськ, 2020. 20 с.https://drive.google.com/file/d/16T3CPeO5RATQ0D70Sxrr9gfhHD7_KwdP/view?usp=share_link
 2. Марчук Г.І. Регіональні мас-медіа у формуванні культури аудиторії / Г. І. Марчук // Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі. — Запоріжжя, 2016. – Вип. 1 — с.48-52.
 3. Марчук Г.І. Поетика публіцистики письменників «Покутської трійці» в інтертекстуальному вимірі/ Г.І. Марчук// Українські медіа в європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, перспективи. Збірник тез науково-практичної конференції 23-25 вересня 2016 р. — Ужгород, 2016. — с.45-50.
 4. Марчук Г.І. Жанрово-стильові особливості публіцистики представників «Покутської трійці»/ Г.І. Марчук// Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка : зб. наук. праць. Журналістика. – Львів, 2017. – Вип. 42.

Упорядник повного зібрання творів. Мартович Лесь. Повне зібрання творів. Т.1. Т.2. / За редакцією Г.Марчук. – Івано-Франківіськ, ЛІК, 2015. – Т.1.- 520 с.;  Т.2. – 412 с.

Наукове редагування:

Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження у соціальних комунікаціях: Збірник матеріалів і тез Всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. ред. Марчук Г.І. – Івано-Франківськ, 2015 – Вип.I. – 342 с.Прикладні та фундаментальні аспекти дослідження в соціальних комунікаціях. Збіриник 1

Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях : зб. матер.  II наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 2019 р. / редкол.: Г. І. Марчук, О. М. Холод ; рец.: Б. В. Потятиник, І. Б. Дебенко ; упоряд.: Г. І. Пристай,Т. І.Струтинська. – Івано-Франківськ, 2019. – 94с.Прикладні та фундаментальні аспекти досліджень у соціальних комунікаціях_збірник_2019

Науково-популярні та  консультаційні (дорадчі) публікації з наукової або професійної тематики:

 Прикарпатських школярів навчають медіаграмотності https://if.suspilne.media/episode/36604?fbclid=IwAR1lRApJeBMV_9K-Hm9ta8-nVW_lVKJHJ4lVeRGwv2QAuvJQt_5hNPpNVRA

 30-річчя ОТБ Галичина https://fb.watch/i9meCPbN3Q/

 Пильний спостерігач життя галицького народу. ОТБ Галичина https://www.youtube.com/watch?v=LMwZeH79ywI

 Актуальне інтерв’ю. Ганна Марчук. https://www.youtube.com/watch?v=WZlKD3uumFg&feature=share&fbclid=IwAR3qffP9FWQSQxBevrTcw-e102yQpwvabU6FldDnvW_5VAHqrkEz4p2fy7s

Керівниця колективної науково-дослідницької теми: «Розвиток регіональної масової комунікації: історико-теоретичний, жанровий та філологічний аспекти»,  студентського наукового гуртка   “Професійна етика журналіста” .

Членкиня ГО «Науково-методична комісія з соціальних комунікацій», засідання якої відбувалося на кафедрі журналістики Прикарпатського національного університету імені Стефаника.

У 2018 році залучалась до експертної комісії із проведення ліцензійної експертизи підготовки бакалаврів зі спеціальності 061 –  «Журналістика» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені І.Огієнка, у 2021 р. – як рецензент ОП  «Журналістика» у Тернопільському національному університеті ім. Гнатюка.

В рамках проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується міжнародною організацією IREX за підтримки Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії (FCO) разом із викладачами кафедри журналістики взяла учать у грантовій програмі «Створення та розповсюдження друкованих матеріалів та проведення тренінгів для популяризації медіаграмотності». Особисто провела 4 тренінги.

Автор  публікацій інформаційного, аналітичного, публіцистичного змісту в газетах і журналах (газети «Слово просвіти», «Українське слово», «Молода Галичина», «Край», «Вільно», «Галичина» та ін.; журнали «Дзвін», «Краєзнавець», «Гарт нації». Неодноразово брала участь в передачах Радіо Ватикан (Італія), на ОТДРК «Карпати», телерадіостудії «РАЇ» (Івано-Франківськ) та ін.

Співпраця із ЗМІ:

Ведеться активна співпраця з місцевими ЗМІ, які висвітлюють розвиток кафедри та перспективи виховання молодих журналістських кадрів на Прикарпатті. Місцеві засоби масової інформації долучаються до усіх заходів, семінарів, тренінгів, що проходять у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника за ініціативи кафедри журналістики.  Налагоджені тісні професійні зв’язки між викладацьким складом, студентами та електронними й газетними медіа, лави прикарпатської преси поповнюватимуться якісними кадрами.

1. Журналістика на Прикарпатті активно розвивається (ТРК “РАІ”).

2. Майстер-клас для журналістів від Володимира Різуна. (ТРК “РАІ”).

Науково-громадська діяльність у фотосвітлинах:

Участь у роботі Науково-методичної комісії МОН УКраїни 29 квітня 2014 р.