Нормативні документи

Положення про кафедру 2019

Ухвала Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» щодо питання «Про стан та перспективи розвитку спеціальності «Журналістика» від 28 березня 2017 року

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 2020-2025 рр.

Порядок запису студентів для вивчення вибіркових дисциплін

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Polozhennia-pro-reitynhove-otsiniuvannia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-u-DVNZ-«Prykarpatskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-Vasylia-Stefanyka»

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційне навчання у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Polozhennia-pro-orhanizatsiiu-dystantsiinoi-formy-navchannia-2018

Положення про розклад навчальних занять у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ДНВЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

ПОРЯДОК організації та проведення оцінювання успішності студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг якості рівня знань здобувачів вищої освіти

ПОРЯДОК організації та проведення оцінювання успішності студентів

Доповнення до положення про «Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів»

ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з питань етики та академічної доброчесності ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

ПОЛОЖЕННЯ про запобігання академічному плагіату

Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 28№ 856 від 28.12.2018 р

Положення про стажування та підвищення кваліфікації наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Polozhennya_pro_stazhuvannya_PrNU19-2

Колективний договір ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» від 29.12.2015 р.

Положення про підготовку студентів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» до Всеукраїнської студентської олімпіади, Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, математичних та гуманітарних наукscopus-support-НОВЕ

Базове положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Порядок розподілу навчальних дисциплін між науково-педагогічними працівниками кафедр університету

Положення про про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (введено в дію наказом ректора №766 від 15.11.2019 р.) Положення-дуальна-освіта

Положення про організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» ( від 05.11.2019 р. протокол № 9 ) ПОЛОЖЕННЯ-про-практику

Programa vizytu 28_11-30_11

Положення про неформальну освіту Положення про неформальну освіту_819_29.11.2019