Робочі програми

 

Вибіркові дисципліни 2019-2020

Салабус Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача

РП.Методологія та організація наукових  досліджень

Силабус Інз.мова за проф.спрямуванням

РП_Німецька мова

Силабус. Медіакультура

Силабус. Медіакритика

Методичні рекомендвці. Критика нових медій 

РП.Медіариторика

РП. Основи наратології

Силабус. Основи наратології

Хрестоматія. Основи наратології

Методичка. Основи  ЛАТ

Хрестоматія. Основи ЛАТ

РП. Основи ЛАТ

Силабус  Теорія та історія журналістики

РП_Актуальні проблеми сучасної журналістики

 Силабус Історія та теорія публіцистики

РП.Історія та теорія публіцистики

Силабус Методика викладання журналістики у вищих навчальних закладах

Силабус  Соціальні комунікацій

Силабус Вплив медіа на формування гром.думки 

РП. Вплив медій на формування гром. думки

РП Вибрчий процес 

РП Політ інститути Європи 

РП. Політичний аналіз

Силабус  Методологія дослідження соціальних комунікацій

Силабус Прикладні соціально-комунікаційні технології

Силабус Менеджмент у медіагалузі

Силабус Медіаменеджмент

Силабус. Медіакритика

РП Медіамаркетинг 

Силабус. КМЖ

РП. КМЖ

Методичні реком. КМЖ

Силабус. Теорія комунікативної лінгвістики

Силабус  Текст і комунікація

Р.П. Сучасні літературні процеси

Силабус Літературнро-мистецький дискурс

 Силабус Текстознавство

Хрестоматія Авторсько-видавничі відносини

Силабус Дизайн видання

Силабус  Видавнича справа

РП. Видавнича справа

Робоча програма. Журналістська-етика