кандидат філологічних наук,

доцентка кафедри журналістики

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Освіта :

 • Прикарпатський національний університет  імені Василя Стефаника – магістратура -2013р.
 • Аспірантура  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  – 2013-2016р.

Кандидатська дисертація на тему : «Жанрові особливості сучасної української фантастики» на здобуття ступеня кандидата філологічних наук -2016р.

Коло наукових зацікавлень: теорія журналістської творчості, сучасна публіцистика, видавнича справа та редагування, історія та теорія публіцистики

Стажування : Варшавський університет 2014р., Львівський національний університет імені І.Франка, факультет журналістики – 2017 рік.

Пройшла науково-педагогічне стажування з 08 серпня 2022 по 16 вересня 2022 року у Білостоцькому державному університеті (Республіка Польща) («Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи») в обсязі 6 кредитів (180 годин).

Забезпечує викладання дисциплін:

 • Українська література
 • Сучасна публіцистика
 • Літературний стиль
 • Теорія і історію публіцистики

 

 1. Стратегія фантастики та її жанроутворень: концепції літературознавців / Соломія Хороб // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип.40-41. – Івано-Франківськ, 2013-2014. – С.56-65
 2. Фантастика як утопія: творчість Олеся Бердника (на матеріалі повісті “Серце Всесвіту”)/ Соломія Хороб// Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство/ За ред. д.ф.н.М.П.Ткачука. – Тернопіль: ТНПУ, 2014. – Вип.39. – С.247-253.
 3. Тіні майбутнього у тривожному світі,або бетризація суспільного та людського ладу (огляд антиутопійних романів Юрія Щербака)/ Соломія Хороб// Слово:Прикарпатський Вісник НТШ. 2(22)2013. – Івано-Франківськ. – С.473-477
 4. Фантастичний роман Марини та Сергія Дяченків “Ритуал” крізь призму міфологічного дискурсу/ Соломія Хороб// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика.- Вип.1(25), 2014. – С.19-22
 5. Фантастика як жанр: літературознавча рецепція українськими та польськими дослідниками/ Соломія Хороб// Spheres of culture.Volume XII. – Lublin,2015 – s.195-203.
 6. Публіцистика: жанр літератури чи журналістики?/Хороб Соломія// Прикарпатський вісник НТШ. Слово, Вип. 2 (54), 2019. – С. 364-370
 7. Жанрові особливості журналістської публіцистики Уласа Самчука/ Хороб Соломія// Прикарпатський вісник НТШ. Слово, Вип.4 (40), 2017. – С.402-410.
 8. Публіцистичні розмисли Богдана Лепкого (на матеріалі епістолярію)/Соломія  Хороб// Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – 2017р.
 9. Газетні засоби масової інформації та їх роль у формуванні  суспільно-громадянської позиції мешканців Прикарпаття/ Хороб Соломія// Прикарпатський вісник НТШ. Слово, Вип.3 (39), 2017. – С.303-309.
 10. Жанр слов’янського фентезі: Володимир Арєнєв Бісова душа, або заклятий скарб/Соломія  Хороб// Султанівські читання,Вип.5, 2016. – С.210-221.

Упорядник:

Голос із Русова: художньо-публіцистичне видання. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, факультет філології, кафедри журналістики; упорядники: Г.І. Пристай, С.С. Хороб. Івано-Франківськ, 2022. 160с.

Літературне редагування

Кулик-Кіфер, Дженіс Мед і попіл. Історія родини/ пер. З англ., упоряд Яків Бистор, літ. Редагування Соломія Хороб. Тернопіль: Джура, 2021. 272с.: іл.

Взяла участь у грантовій програмі «Створення та розповсюдження друкованих матеріалів та проведення тренінгів для популяризації медіаграмотності» в рамках проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується міжнародною організацією IREX за підтримки Міністерства закордонних справ і у справах Співдружності націй Великої Британії (FCO);

Публікації

Має 25 публікацій, з них 22 наукових та 3 навчально-методичного характеру, у тому числі 21 наукова праця, опублікована у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Основні праці:

 1. Marchuk Н., Prystai G., Khorob S., Marchuk N., Shoturma N. The System of Media Critics in the Journalistic Environment in Postmodern Conditions. Postmodern Openings. 2021. Vol.12. No. 1. P.141-151. https://doi.org/10.18662/po/12.1/251 Web of Science
 2. Хороб С. Трансформація основних концепцій памфлетистики Миколи Хвильового в українському публіцистичному дискурсі. Соціальні комунікації: теорія та практика. Вип.1 №12, 2021. С.63-72.
 3. Хороб С. Публіцистика: жанр літератури чи журналістики? Прикарпатський вісник НТШ. Слово, Вип. 2 (54), 2019. С. 364-370.
 4. Хороб С. Жанрові особливості журналістської публіцистики Уласа Самчука. Прикарпатський вісник НТШ. Слово, Вип.4 (40), 2017. С.402-410.
 5. Хороб С. Газетні засоби масової інформації та їх роль у формуванні суспільно-громадянської позиції мешканців Прикарпаття. Прикарпатський вісник НТШ. Слово, Вип.3 (39), 2017. С.303-309.
 6. Хороб С. Фантастика як жанр: літературознавча рецепція українськими та польськими дослідниками // Spheres of culture. Volume XII. Lublin, 2015. S. 195-203.

Взяла участь у 14  конференціях, у тому числі:

 1. V Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» (Полтава, 8–9 жовтня 2020 року)
 2. Міжнародний науковий конгрес “Василь Стефаник і світова культура” (м. Івано-Франківськ, 14-15.05.2021)
 3. III Міжнародної науково-теоретичної конференції «THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE: CHARACTERISTICS AND FEATURES» (16.11.2022, м.Лісабон, PRT).

За результатами останніх конференцій опубліковані:

 1. Хороб С. Еміграційна проблематика у колумністиці Тані Малярчук (на матеріалі авторських колонок на «Deutsche Welle»).Молодий вчений. Спецвипуск – Журналістика. №9.1 (85.1) 2020. С. 127-131.
 2. Хороб С. Публіцистика Василя Стефаника: штрихи до портрета. Прикарпатський вісник НТШ. Слово, Вип.16 (63), 2022. С.264-278.
 3. Хороб С. Взаємозв’язок літератури та телебачення: жанр антиутопії та реаліті-шоу. The current state of development of world science: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the IV International Scientific and Theoretical Conference., 2022. Lisbon, Portuguese Republic: European Scientific Platform, p.108-110.
 • Переможець ІІІ епату Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України (м.Київ, 2008р.)
 • Лауреат стипендії Президента України (2008р.)

Coursera-EH6XWL3UQAHE

Сертифікат.-Very-Verified_-онлайн-курс-з-медіаграмотності

Соломія-Хороб-irex-2020

Хороб-Соломія-ауп-2020

Certificate-Phrometheus

E-mail: khorob@ukr.net