кандидат наук з соціальних комунікацій,

доцент кафедри журналістики

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

У 1991 році закінчила середню загальноосвітню школу № 20 м. Івано-Франківська і вступила у Калуське державне училище культури, де 1993 року отримала диплом з відзнакою. Цього ж року розпочала трудову діяльність в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка бібліотекарем загального читального залу, а з 2004 року призначена на посаду завідувача відділу літератури з мистецтва.

2002 року вступила у Київський національний університет культури і мистецтв, де 2006 року отримала диплом бакалавра з відзнакою та здобула кваліфікацію бакалавра книгознавства, бібліотекознавства;  2007 року отримала диплом спеціаліста з відзнакою та здобула кваліфікацію бібліотекознавець, менеджер інформаційних систем і технологій. 2008 року закінчила навчання у магістратурі та здобула кваліфікацію магістр книгознавства, бібліотекознавства і бібліографії.

2013 року вступила до аспірантури Київського національного університету культури і мистецтв.  2016 року захистила дисертацію на тему: «Бібліотека як складова культурно-мистецького середовища регіону») та здобула науковий ступень кандидат наук з соціальних комунікацій.

Учасниця 50-ти міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, вебінарів. Напрацювання друкувалися у вітчизняних та зарубіжних наукових фахових виданнях, зокрема, Польщі, Німеччини, Узбекистану, Білорусі.  Є однією з ініціаторів розробок та проведення наукових вивчень, соціологічних досліджень, маркетингових розвідок.

З 2004 року і до 2018 року формувала контент сайту головної книгозбірні регіону з питань культури і мистецтва та започаткувала електронні бази даних «Майстри Прикарпаття» і «Студія творчих постатей».

Неодноразово готувала та озвучувала інформацію для бібліотечної рубрики «Скарбниця» на обласному радіо; публікувала в обласній і всеукраїнській пресі статті та нариси про творчий доробок діячів культури регіону.

Автор ідеї, упорядник більше 600 друкованих та електронних видань, зокрема – збірників інтерв’ю «Знайомства, зустрічі, розмови» та «Одкровення митців». 2018 року започаткувала студентський видавничий проект «Поміж текстом: журналісти для журналістів».

Організатор більше 1000 соціокультурних заходів, проектів і PR-акцій. Неодноразово долучалась до проведення телевізійних та радійних проектів, зокрема,  телерадіопрограми «Говорить Івано-Франківськ»; телепрограми «Арт-Персона»;  програми «Наші гості» на радіо “Дзвони”; українського радіо «Культура. Live.» тощо.

З 2018 року – асистент кафедри журналістики факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Здійснює наукове консультування закладам культури Прикарпаття у напрямках підготовки та проведення науково-практичних заходів, рецензуванні науково-популярних видавничих проєктів. Низка інноваційних авторських видань, зокрема збірник іетерв’ю “Знайомства, зустрічі, розмови” як результат видавничого студентського проєкту “Поміж текстом”, видання “Світ захоплень Романа Фабрики”, сформованого на основі унікальної колекції екслібрисів, науково-методичні розробки з навчальних дисциплін “Видавнича справа”, “Видавничий менеджмент” та “Газетно-журналіьне виробництво” використовуються викладачами факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури у навчальному процесі.

Нагороджена відзнаками обласної державної адміністрації, обласної ради, управління культури, національностей та релігій; грамотами обласного комітету профспілки працівників культури, Івано-Франківського міського голови та подяками Івано-Франківського осередку Національної спілки кінематографістів України, Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія», Національної історичної бібліотеки України.

Переможець регіонального відбору всеукраїнського проекту «Успішна жінка». Лауреат XIX загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання».

Член Національної спілки журналістів України з 2018 року.

1.Пристай Г. Інформаційна інтеракція обласної універсальної наукової бібліотеки імени І. Франка як форма популяризації творчості митців Прикарпаття / Г. Пристай // Spheres of culture. Volume VІІ. — Lublin, 2014. — С. 549–555.

2.Пристай Г. Інтерактивний формат діяльності Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка: специфіка, здобутки, стратегії розвитку (з досвіду відділу літератури з мистецтва) / Г. Пристай // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали всеукр. наук.-практ конф., Полтава, 21–23 жовт. 2014 р. — Полтава, 2014. — С. 219–229.

3. Пристай Г. І. Інтегрування соціокультурної діяльності публічної бібліотеки в культурно-мистецький простір регіону / Г. І. Пристай // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвит- ку : матеріали міжнар. наук. конф. (26–27 листоп. 2015 р.) / ХДАК. — Харків, 2015. — С. 129–131.

4. Пристай Г. І. Формування традиційних та електронних ресурсів наукової бібліотеки: складова культурно-мистецького профілю регіону / Г. І. Пристай // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / НАН України, НБУВ. — Київ, 2015. — Ч. 2. — С. 176–178.

5. Пристай Г. Культурний концепт пам’яті: моделі власної електронної та друкованої продукції Івано-Франківської ОУНБ ім. І. Франка / Г. Пристай // Усна історія як важлива складова краєзнавчої діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 21–22 жовт. 2014 р. / Вінницька ОУНБ ім. Тімірязєва. — Вінниця, 2015. — С. 55–59.

6.Пристай Г. І. Новаційний формат викладання навчальної дисципліни «Газетно-журнальне виробництво» / Г. І. Пристай // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матер. міжнар. наук. конф., 22–23листопада 2018 р. / ХДАК. – Харків, 2018. – С. 156-158.

7.Пристай Г. І. / Івано-Франківщини уславлені імена: механізм моделювання унікальної культурної ідентичності регіону / Пристай Г. І. – Історична національна бібліотека. – Київ, 2019.

8.Пристай Г. І. Комунікаційні засоби мережевого позиціювання культурного розвитку регіону / Г. І. Пристай. // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – Івано-Франківськ, 2019. – № 2 (54). – С. 378–389.

9.Знайомства, зустрічі, розмови. Вип. 10 : збірник інтерв’ю / Івано-Франкків. ОНУБ ім. І. Франка, Від. літ. з мистецтва ; [упоряд. : Г. І. Пристай]. – Івано-Франківськ, 2018. – 288 с.

10.З потоку душі Ольги Мельник : буклет / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка, Від. літ. з мистецтва ; [упоряд. Г. І. Пристай]. – Івано-Франківськ, 2018. – 23 іл.

11.Календар знаменних і пам’ятних дат визначних митців з різних жанрів мистецтва на 2019 рік [Текст] / Івано-Франків. ОУНБ ім. Франка, Від. літ. з мистецтва ; [упоряд. Г. І. Пристай]. – Івано-Франківськ, 2018. – 19 с.

12.Каталог періодичних видань з питань мистецтва у фондах обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка : інформ. довідник / Івано-Франків. ОУНБ ім. Франка, Від. літ. з мистецтва ; [упоряд. Г. І. Пристай]. – Івано-Франківськ, 2018. – 21 с. 13.Пізнай, що жити – це любити : Богдан Кучер : біобібліогр. життєпис : 60-річчю від дня народж. присвячується / Івано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка, Від. літ. з мистецтва ; [упоряд. Г. І. Пристай]. – Івано-Франківськ, 2017. – 350 с.

14.Танець як сонячна сповідь моя : біобібліогр. життєпис : До 70-річчя від дня народження хореографа, народного артиста України Івана Курилюка / Івано-Франків. ОУНБ ім. Франка, Від. літ. з мистецтва ; [упоряд. Г. І. Пристай]. – Івано-Франківськ, 2018. – 340 с.

15.Пристай Г. І. Комунікативне партнерство бібліотек та музеїв: зміна формату, створення нових реалій / Пристай Г. І. – Краєзнавчий музей. – Івано-Франківськ, 2018. (обсяг – 10 с.)

16.Пристай Г. І. Лемківський костюм як джерело дослідження етнічної ідентичності / Пристай Г. І. // Музейний комплекс «Лемківське село» . – Монастириська, 2018. (обсяг – 11 с.)

17.Поміж текстом: журналісти для журналістів : худож.-публіцист. вид. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ф-т філології, Каф. журналістики ; [упоряд. : Г. І. Пристай, Є. Жасминова, В. Зварун, У. Сторощук, Т. Струтинська]. – Івано-Франківськ, 2019. – 300 с 18.Друга міжнародна конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі». – КНУКіМ. – 16-18 травня, 2019.

18. Пристай Г. І. Комунікаційні засоби мережевого позиціювання культурного розвитку  – Прикарпатський вісник НТШ. Серія: Слово. – Івано-Франківськ, 2019. – № 2 (54).  – С. 378-389.

19. Новаційний формат викладання навчальної дисципліни «Газетно-журнальне виробництво» Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матер. міжнар. наук. конф., 22–23 листопада 2018 р. / ХДАК. – Харків, 2018. – С. 156-158.

  • Участь у  всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, тренінгах, вебінарах («Співпраця зі ЗМІ», «Соціальні комунікації», «Піар. Реклама», «Культурно-освітні проекти інформаційних установ», «Соціокультурна сфера та моделі електронних і друкованих видань»).
  • Професійне навчання у Всеукраїнській літній школі адвокації для бібліотекарів (2016 р).
  • Навчання «Інноваційні форми роботи у бібліотеці» у Рівненському центрі підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури НАКККіМ (2017 р.). Є сертифікати і свідоцтво, що підтверджують проходження професійного навчання.