завідувач кафедри журналістики,

доктор філологічних наук, доцент

академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти

 

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Член науково-методичної комісії із соціальних комунікацій (секція журналістики) при Міністерстві освіти і науки України.

Спеціаліст із соціальних комунікацій, психолінгвістики та маніпулятивних технологій у медіа; фахівець із журналістикознавства, теорії та практики енергоінформаційних технологій.

Автор теорії інмутаціі суспільства й методу СІ-аналізу (див. http://cyclowiki.org/wiki/wiki/Александр_Михайлович_Холод )

Наукові публікації за такими напрямами: журналістикознавство, соціо- та психолінгвістика, соціальні комунікації, іміджологія, інструментарій маніпуляційних соціально-комунікаційних технологій, методологія журналістикознавства, соціальних комунікацій, психолінгвістики у квантовій психології.

Досвід роботи у вищій школі – 30 років.

Викладає навчальні дисципліни:

– «Соціальні комунікації: тенденції розвитку»;

– «Методологія досліджень соціальних комунікацій»;

– «Масові комунікації»;

– «Прикладні соціально-комунікаційні технології»;

– «Психолінгвістика».

Автор 430 наукових публікацій, серед яких 52 монографії, підручники, навчальні посібники, курси лекцій. 52 зарубіжні публікації в 10-ти країнах світу (Австрія, Угорщина, Казахстан, Камерун, Польща, Сербія, США, Чехія).

1.Kholod, A. (2019). The Problems of Psycholinguistic Research Methodology and Quantum Approach. PSYCHOLINGUISTICS, 25(2), 338-370. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-25-2-338-370

2. Kholod, A. (2020). Psycholinguistic Markers of Community Inmutation (for Example, the Analysis of Frequency Sounder Compounds in the Texts of the Ukrainian-Language Press in 1917). PSYCHOLINGUISTICS, 27(2), 314-343. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-27-2-314-343

3. Kholod A. (2022). Quantum-Holistic Nature of Speech Generation and Perception (Hypothetical Justification). Psycholinguistics. Series: Philology, 32(2), 128-155. (Scopus, Web of Science) https://doi.org/10.31470/2309-1797-2022-32-2-128-155

 

Одноосібні монографії О.М. Холода

 1. Холод О. М. Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості : У 3 т. / О. М. Холод. — К. : КиМУ, 2010. — Т. 1 : Теорія інмутації суспільства : монографія. — К. : КиМУ, 2010. — 213 с.
 2. Холод О. М. Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості : монографія / О. М. Холод. — У 3-х т. — Т. 3 : Інмутація сучасного суспільства : монографія. — К. : КиМУ, 2012. — 224 с.
 3. Холод О. М. Теорія інмутації суспільства : монографія / О. М. Холод. — К. : КиМУ, 2011. — 305 с.
 4. Холод О.М. Гіпермаркет свідомості і масмедіа : монографія / О.М. Холод. — У 2-х т. — Т. 1 : Трансформація свідомості. — К.: КНУКіМ, 2013. — 144 с
 5. Холод О.М. Гіпермаркет свідомості і масмедіа: монографія / О.М. Холод. — У 2-х т. — Т. 2 : Соціальний інжиніринг масмедіа. — К.: КНУКіМ, 2016. — 284 с.
 6. Холод О. М. Преса Рейхскомісаріату «Україна» і сучасні медіа (комунікаційні технології соціального інжинірингу): монографія / О. М. Холод. – К.: КНУКіМ, 2016. – 196 с
 7. Холод О. М. Медіа й теорії соціальних комунікацій: монографія / О. М. Холод. – К.: Видавничий центр ВНЗ «Інститут реклами», 2017. – 340 с.

Зібрання наукових праць О.М. Холода в 15-ти томах

 1. Холод О. М. Зібрання наукових праць : У 10 т. / О. М. Холод. — Кривий Ріг, 2008 −2011. — Т. 10 : Теорія інмутації суспільства : монографія. — 2011. — 306 с.
 2. Холод О. М. Зібрання наукових праць : У 15 т. / О. М. Холод. — К. : КиМУ, 2008 −2012. — Т. 11 : Комунікаційні технології : підручник. — 2012. — 263 с.
 3. Холод О. М. Зібрання наукових праць : У 15 т. / О. М. Холод. — К. : КиМУ, 2008 −2012. — Т. 12 : Інмутація сучасного суспільства : монографія. Основи тележурналістики : курс лекцій. — 2012. — 326 с.

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ ЗА УЧАСТІ ПРОФ. О.М. ХОЛОДА

 1. Холод О.М. Слово як масмедійне видовище (або синергетика feedback як трансформація комунікації) / О.М. Холод // Соціальні комунікації: результати досліджень — 2013: кол. монографія [за наук. ред. О. Холода; автори : Дзівірскі М., Зражевська Н., Ільганаєва В. та ін.]. — У 3–х т. — Т. 1 : Теорія та історія соціальних комунікацій. — К. : КНУКіМ, 2014. — С. 86–105.
 2. Холод О.М. Продюсеринг як соціальні комунікації / О.М. Холод // Соціальні комунікації: результати досліджень — 2013: кол. монографія [за наук. ред. О. Холода; автори : Дзівірскі М., Зражевська Н., Ільганаєва В. та ін.]. — У 3–х т. — Т. 3 : Галузеві соціальні комунікації. — К. : КНУКіМ, 2014. — С. 320–325.
 3. Холод О.М. Трансформація суспільства як базова категорія у процесі трансформації телевізійних медіа / О. М. Холод // Медіатрансформація: рік перший: колективна монографія [науков. ред. О. Холод; автори: Л. Городенко, Н. Зражевська, Н. Іщук та ін.]. — К.: КНУКіМ, 2014. — С. 26–48.
 4. Холод О.М. Артменеджмент: до уточнення визначення суті та специфіки явища / О. М. Холод // Науково-практичні дослідження розвитку творчого процесу в різних видах мистецтва (кінематограф, телебачення, театр, медіа): кол. монографія [наук. ред. О. В. Безручко]. — К.: КиМУ, 2014. — У 2-х т. — Т. 1. — С. 139–146.
 5. Холод О.М. Триєдиний принцип реалізації соціальної інженерії / О.М. Холод // Соціальний інжиніринг: моделі й технології: кол. монографія [за наук. ред. О. Холода; автори: Л. Бадюл, А. Бартошек, А. Єндрузик та ін.]. — К.: КНУКіМ, 2015. — С. 21–26.
 6. Холод О.М. Метамодель маніпуляції: структура, функції та ефекти / О.М. Холод // Медіатрансформації: рік другий: кол. монографія [за наук. ред. О. Холода; автори: В. Іванов, В. Ільганаєва, М. Нагорняк та ін.]. — К., 2016. — С. 165–203.
 7. Холод О. М. Медіакомунікація війни: телевізійні й мережеві технології революційного фашизму в неоголошеній війні 2014–2016 років на Сході України. Розділ 5 / О. М. Холод // Медіакомунікації війни: кол. монографія [за наук. ред. О. Холода; автори : О. Безручко, Р. Двіведі, Г. Почепцов та ін.]. – К.: Редакція журналу «Соціальні комунікації: теорія і практика», 2016. – С. 137–161.
 8. Холод О. М. Особливості розвитку ідей соціальних комунікацій у Київській й Харківській наукових школах / О. М. Холод // Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка: кол. монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. – К.: Видав. центр. КНУКіМ, 2016. – Т. 1. – С. 110–157.
 9. Холод О. М. Визначення процесів пізнання в п’яти моделях соціальних комунікацій дослідників Канади, США й Болгарії / О. М. Холод // Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка: колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. – Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2017. – Т. 4. – С. 142–161.
 10. Холод О. М. Визначенні ролі процесів пізнання (когніції) у структурі п’яти моделей соціальних комунікацій / О. М. Холод // Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка: колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. – Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2018. – Т. 5. – С. 139–159.
 11. Холод О. М. Процеси пізнання в чотирьох класах моделей соціальних (-ої) комунікацій (-ії) та оригінальна модель соціальних комунікацій / О. М. Холод // Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка: колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. – Київ : Видав. Центр КНУКіМ, 2018. – Т. 6. – С. 173–189.
 12. Холод О. М. Соціальні комунікації в концепціях української та Вашингтонської наукових шкіл / О. М. Холод // Соціальні комунікації: результати досліджень (2015–2017): кол. монографія [за наук. ред. О. М. Холода; автори : Л. Бадюл, А. Досенко, Н. Островська й ін.]. – К.: ВНЗ «Інститут реклами», 2018. – С. 17–45.
 13. Холод О.М. Фахова інмутація в соціальних комунікаціях / О.М. Холод // Галузеві соціальні комунікації в журналістиці, політології, педагогіці й економіці: кол. монографія [за наук. ред. О. Холода; автори: А. А. Азоян, С. С. Бойко, І. І. Каліна й ін.]. – К.: ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики», 2019. – С. 132–150.

Список  підручників

 1. Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник / Холод О.М. (лист МОНУ № 1/11 –11273 від 01.12.2011). — К. : КиМУ, 2012. — 263 с.
 2. Холод О.М. Комунікаційні технології : підручник / Холод О.М. (лист МОНУ № 1/11 –11273 від 01.12.2011). — К. : ЦУЛ, 2013. — 212 с.
 3. Холод О.М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : підручник / О.М. Холод. — Львів : ПАІС, 2014. — 280 с. 

Список надрукованих навчальних посібників

 1. Холод О. М. Соціальні комунікації : соціо- і психолінгвістичний аналіз : навч. посіб. / О.М. Холод. [2-е вид., доп. і перероб.] (лист МОНУ № 1/11-6312 від 12.07.2010). — Львів : ПАІС, 2011. — 288 с.
 2. Холод О.М. Методологія досліджень соціальних комунікацій : навч. посіб. / О.М. Холод. — К. : КиМУ, 2013. — 294 с.
 3. Холод О. М. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. й доп. / О. М. Холод. – К. : Видавництво «Білий Тигр», 2018. – 370 с.

Список надрукованих курсів лекцій

 1. Холод О.М. Основи тележурналістики : курс лекцій / [авт.-укл. Холод О.; автори: Дмитровський З., Шаповал Ю.]. — К. : КиМУ, 2012. — 107 с.
 2. Холод О.М. Теорія та історія соціальних комунікацій : курс лекцій / Холод О.М. — К. : КиМУ, 2013. — 232 с.
 3. Холод О.М. Сучасні теорії та тенденції розвитку соціальних комунікацій: курс лекцій. — У 2-х т. — Т. 1 / О. М. Холод. — К.: КНУКіМ, Українська асоціація психолінгвістів, 2016. — 214 с.

Науково-організаційна робота

Досвід роботи в якості експерта й члена експертної ради із соціальних комунікацій при Вищій атестаційній комісії (ВАК) Кабінету міністрів України – 2008-2011.

Подяка від Голови ВАК України (2010).

2008-2016 роки – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 (соціальні комунікації) Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), 2015-2017 роки – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.807.04 (соціальні комунікації) Київського національного університету культури і мистецтв (м. Київ).

Редакторсько-організаційна діяльність

Довгостроковий досвід управління редакцією міжнародних наукових журналів “Світ соціальних комунікацій” (див. http://www.kymu.edu.ua/wsc/), “Комунікаційні технологіїі”, “Соціальні комунікації: теорія і практика” (див. http: //comteka.com.ua/співзасновнікі/).

Науковий редактор серії колективних монографій під назвами: “Соціальні комунікації: результати досліджень” (2011-2016), “Медіатрансформаціі” (2014-2016), «Соціальний інжиніринг» (2015-2019).

Адміністративна робота

Більше 20-и років досвіду роботи в різних університетах на посаді завідувача кафедри, заст. директора з наукової роботи, директора Інституту філології та журналістики, проректора з наукової роботи.

Володіння мовами

Сербська, болгарська, чеська, словацька, латинська – переклад зі словником.

Англійська – середній рівень володіння.

Польська – просунутий рівень володіння.

 Стажування, курси, тренінги, обмін досвідом

Наукове стажування, читання лекцій в Сілезькому університеті для студентів (відділення журналістики і політології) і докторантів Інституту соціології; м Катовіце, Польща, 2012).

Науково-організаційний і навчально-методичний обмін досвідом, виступ із доповіддю перед викладачами Інституту культури, Інституту інформаційних технологій Копенгагенського університету, членом ПАРЄ (1991-2008) Ханною Северінсен, представниками української діаспори в Копенгагені (м. Копенгаген, Данія, 2018).

Сертифікат про стажування на курсах «Проблеми навчання комунікативним навичкам у міжнародних службах глобального суспільства» (м. Луцьк, Україна), рік закінчення 2013, відпрацьовувалися навички організації міжнародної комунікації та комунікативного коучингу.

Сертифікат про підвищення кваліфікації при кафедрі соціальних комунікацій та кафедрі історії журналістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна, 2016).

Із 2001 року О.М. Холод формує наукову школу іміджології на базі психолінгвістичних принципів і нооцентризму в науці.

Після закінчення докторантури в Київському національному університеті імені Тарас Шевченка (2004) ініціює створення Української асоціації психолингвистов (УАП) і стає співголовою (спільно з доктором психологічних наук, професором Ларисою Олександрівною Калмикова). Друкованим органом УАП став науковий журнал “Психолінгвістика”.

2006 року О.М. Холод публікує монографію “Інмутація в мас-медіа”, у якій вперше описує процеси зміни суспільства в гірший бік і для позначення таких процесів вводить термін “інмутація”. 2011 року в монографії “Теорія інмутації суспільства” автор детально описує положення теорії інмутації суспільства.

2011 року О. М. Холод пропонує трактувати наукову галузь “Соціальні комунікації” (КОМТЕКА) як «галузь знань, організаційно впорядковану систему документів, їх масив, продукти засобів масової комунікації та інформаційних технологій, які забезпечують реалізацію інформаційних процесів і намірів при безпосередній участі членів комунікаційного процесу».

2013 року на базі створеної теорії інмутації суспільства О. М. Холод пропонує розглядати комунікаційні технології як комплекси-які дії, спрямовані на зміну моделей поведінки в ході соціальних дій, взаємодій і соціальних відносин при наявності обміну інформацією між комунікатором і комунікантом.

Пізніше, 2015 року, дослідник пропонує на базі оригінальної концепції трьохетапного аналізу соціального інжинірингу (СІ-аналіз; триєдиний принцип реалізації соціальної інженерії) трактувати соціальні комунікації як процес здійснення соціальної взаємодії (ідентифікації комунікаційних моделей, створення нових моделей комунікації і практичну перевірку таких) завдяки обміну інформацією. Суть концепції соціального інжинірингу О. М. Холод виклав у таких положеннях: 1) предмет вивчення повинен спочатку бути ідентифікованим за своїми характеристиками як соціальний процес; 2) ідентифіковані характеристики дають можливість «визначити» модель соціального процесу як адекватну / неадекватну для реалізації завдання фахівця з соціального інжинірингу; 3) на базі встановленої існуючої моделі (за умови її відповідності для вирішення поставлених завдань) відбувається її трансформація або створення нової моделі соціального процесу; 4) нова модель соціального процесу обов’язково перевіряється завдяки пілотним проектам і тільки після підтвердження ефективності модель «монтується» фахівцями у свідомість суспільства й реалізується непомітно як об’єктивний соціальний процес. СІ-аналіз спирається на авторську концепцію соціального інжинірингу.

Смисл СІ-аналізу полягає в розчленуванні цілого (продукту соціальних дій, взаємодій і відносин) на складові його три частини (етапи) реалізації, а саме: перший етап – ідентифікація функціонуючих у суспільстві моделей соціальних дій, взаємодій і відносин; другий етап – моделювання (створення нових моделей) за результатами ідентифікованих соціальних дій, взаємодій і відносин; третій етап – верифікація (практична перевірка) моделі, створеної на другому етапі.

Сертифікати:

B1_Сертифікат_про_рівень_володіння_англ.

Сертификат_Гамбург_14.02.22

Сертифікат_Elsevier_10_кроків_написання…лютий_2022

Сертифікат_Elsevier_Вступ_до_курсу_серитфікованого_експерта_19_лютого_2022

Сертифікат_НАЗК_березень_2022

Холод_О__Сертифікат_Web of Science Academy_від_02_07_2022

Холод_О_Сертифікат_23_лютого_2022

Холод_О_Сертифікат_26_10_2022_Як_опублікувати_статтю_відкр_доступу

Холод_О_Сертифікат_Elsevier_Рецензування_в_гуманітарних_науках_24_05_2022

Холод_О_Сертифікат_ЦІВО_від_23_06_2022