кандидат політичних наук,

асистент кафедри журналістики

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

2010 -2014 рр. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя  Стефаника», спеціальність політологія (бакалавр)

2014-2015 рр. – ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя  Стефаника», спеціальність політологія ( магістратура)

2015 -2019 рр. – навчання в аспірантурі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

2020 р. Захист кандидатської дисертації на тему «Інформаційно-комунікаційний вимір політичної системи України» за спеціальністю  23.00.02 – політичні інститути та процеси. Науковий керівник – доктор історичних наук, професор Марчук Василь Васильович.

Наукові інтереси: політичні комунікації, політичні процеси, інформаційні війни

Забезпечує викладання дисциплін:

– Новітні медіа

– Медіакритика

– Інформаційна безпека воєнного часу

– Міжнародні медіасистеми

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації

 1. Шлемкевич Т. В. (2017). Чинники інформаційних комунікацій в політичному просторі України. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. № 19. С. 275281.
 2. Шлемкевич Т. В. (2017). Становлення інформаційного простору України в умовах Євроінтеграцї. Newsletter of Precarpathian University. Political science . Vasyl Stefanyk Precarpathian  National University. №11. С. 7580.
 3. Шлемкевич Т. В. (2018). Законодавче регулювання інформаційно- комунікаційної діяльності як запорука інформаційної безпеки. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. № 12. С. 125–132.
 4. Шлемкевич Т.В. (2019). Інформаційні комунікації в українському медіа-просторі: вплив на суспільство. Вісник Прикарпатського університету. Політологія . №13.С. 244248.
 5. Шлемкевич Т.В. (2019). Теоретичні засади дослідження інформаційно-комунікаційного простору політики. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. №13. С.6268.
 6. 6. Шлемкевич Т. В. (2019). Інформаційно-комунікаційні чинники впливу на громадянське суспільство в сучасній Україні. Науковий журнал «Політикус». № 5. С. 38–43.
 7. Шлемкевич Т. В. (2019). Проблемний вимір та специфіка політичної комунікації в сучасній Україні. Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». № 151. С. 110–115.
 8. Шлемкевич Т. В. (2020). Дезінформація в українському інформаційному просторі як виклик сьогодення. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. № 14. С. 85–89.
 9. Шлемкевич Т. В. (2020). Функціональний потенціал комунікаційного компонента політичної культури в Україні. European Political and Law Discourse. № 7. С. 134–138.
 10.  Shlemkevych, T. Marchuk, V., Novoselshyi, I., Melnychuk, V., Chorooyskyi, V. The Appointment of the History Philosophy in Comprehending Modern Civilizational Challenges in a Post-Pandemic Society. Postmodern Openings. 2020, Volume 11, Issue 1 Supl. 2, Р.74-84 https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/2888DOI: https://doi.org/10.18662/po/11.1Sup2/142  Web of Science (WoS)
 11. Шлемкевич Т.В (2022). Інформаційно-комунікаційні технології як чинник консолідації суспільства. Науковий журнал «Політикус». № 4.
 12. Шлемкевич Т.В.(2022). Основні тенденції політичної комунікації в умовах переформатування українського медіапростору. Науковий журнал «Політикус». № 5.
 13. Шлемкевич Т.В., Штельмашенко А.Д., Гоцуляк В.М.(2023) Політичні міфи у структурації політичного простору. Регіональні студії. Вип.35.С.42-46 http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/35/6.pdf

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації

 1. Шлемкевич Т.В. (2016). Регіональні ЗМІ як індикатор суспільного мовлення. Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології: матеріали ІI Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції. Харків: НП «ЦНТ».С. 3–7.
 2. Шлемкевич Т. В. (2018). Інформаційне протистояння як один із головних аспектів ведення «гібридної війни». Національна і регіональна безпека в умовах інформаційної війни: матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції. Івано- Франківськ. С.182–187.
 3. Шлемкевич Т. В. (2019). Інформаційно-комунікаційний аспект розбудови громадянського суспільства в сучасній Україні. Перспективи розвитку наукових досліджень у контексті глобалізаційних змін: освіта, політика, економіка, міжкультурна комунікація: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів та аспірантів. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля. С. 187–190.
 4. Шлемкевич Т. В. (2020). Інформаційно-комунікаційний чинник формування системи політичних цінностей українського суспільства. Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку: матеріали XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля. С. 48–50.
 5. Шлемкевич Т.В. Регіональні медіа в процесі конструювання політичної дійсності . Матеріали  міжнародної міжнар. наук.-практ. конф «Сучасні  виклики для суспільних наук в умовах глобалізації» (м. Львів, 21-22 травня 2021).Львів :ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2021. – С.73-76.

Монографії

1.Шлемкевич Тетяна Марчук Василь. Інформаційно-комунікаційний вимір сучасної політичної системи України: методологія та концепти дослідження./Т.В.Шлемкевич, В.В.Марчук//Політична наука :теорія, методологія, практика: монографія [за ред. Климончука В.Й. ] . – Івано-Франківськ .:Прикарпат.нац.ун-т ім. Василя Стефаника :Супрун В.П.,2021.- С.53-68.

Інформація про стажування

Науково-педагогічне стажування на тему «Сучасні підходи до підготовки фахівців у сфері журналістики, реклами та PR» у галузі знань «Журналістика» обсягом 6 кредитів (180 годин), у період з 3 квітня по 14 травня 2023 року у Балтійській міжнародній академії (м. Рига, Латвійська Республіка).

Участь у семінарах /тренінгах:

 1. Вебінар «Від дезінформації до фейків: декодування маніпулятивного контенту» / Академія Української Преси (22-25 листопада 2021) (онлайн)
 2. Тренінг “Фактчекінг та робота з джерелами” / Фонд Thomson Reuters у партнерстві з Інститутом масової інформації(22 жовтня 2021)(онлайн )
 3. Тренінг «Детокс для освітянок та освітян» / Громадське радіо (27 жовтня 2021) (онлайн)

Академнаставник групи Ж-32

Міжнародна наукова конференція «Наукові дискусії в галузі філософії, соціології, політології

та історії в епоху глобалізації та цифровізації» м. Венеція, Італійська Республіка

28–29 грудня 2021 року

Підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS).

Тема : «ПРОСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ МЕСЕДЖІВ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ»

DOIhttps://doi.org/10.30525/978-9934-26-181-7-20 

International scientific conference «The interaction of journalism, advertising and PR in the modern media space » : conference proceedings, October 12–13, 2022. Częstochowa, Republic of Poland : «Baltija Publishing», 2022.

Тема : «Подкастинг в системі новітніх медіа»

Підвищення кваліфікації (15 годин – 0,5 кредита ECTS).

 DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-250-0-30

сертифікати-37

Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника 

Факультет філології 

Кафедра журналістики

76018, Україна

м. Івано-Франківськ

вул. Шевченка, 57

ауд. 414 гуманітарного корпусу

E-mail: tetiana.shlemkevych@pnu.edu.ua

Facebook: https://www.facebook.com/tanja.senyuk